2017

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2017-03-21 kiri 1-33/17/16 Liikme nimetamine Eesti Keeleressursside Keskuse konsortsiumi nõukogusse
2017-03-21 leping 1-32/17/5 Käsundusleping. Riigihangete alase õigusteenuse osutamine projekti EKI-ASTRA (2014-2020.4.01.16-0034) raames sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi tarkvaraarenduse riigihanke läbiviimisel
2017-03-17 kiri 3.3-19/17/15 Sildfinantseerimise taotlus
2017-03-16 kiri 1-17/17/14 Kutse
2017-03-14 käskkiri 1-5/17/8 "Projektide raamatupidamise kord ja projektidokumentatsiooni säilitamise kord" kinnitamine
2017-03-13 kiri 1-33/17/13 Vastus järelpäringule
2017-03-13 kiri 1-11/17/7 Vastus pöördumisele
2017-03-09 kiri 2.3-3/17/12 Vastus päringule
2017-03-09 kiri 2.3-3/17/11 Vastus päringule
2017-03-03 kiri 2.3-3/17/11 Rahvusliku nimekuju õigsus
2017-03-03 kiri 2.3-3/17/12 Rahvusliku nimekuju õigsus
2017-03-01 kiri 1-33/17/10 Institutsionaalse uurimistoetuse jätkutaotluste menetlemisest 2017. aastal
2017-03-01 käskkiri 1-5/17/6 Käskkirja1-5/12/13 "Mobiiltelefonude kasutamise korra kinnitamine" muutmine
2017-03-01 käskkiri 1-5/17/7 Baasfinatseerimine 2017
2017-02-28 käskkiri 1-5/17/5 Ametikohtade likvideerimine ja uue ametikoha moodustamine
2017-02-22 leping 1-32/17/4 Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping
2017-02-22 personalikäskkiri 4-6/17/7 Lähetus
2017-02-21 personalikäskkiri 4-6/17/6 Käskkirja nr 4-6/4 "Lisatasu" punkti 7 muutmine
2017-02-20 kiri 1-33/17/9 Vastus projekti EKI-ASTRA MT1 järelepäringule nr 1Vastus projekti EKI-ASTRA MT1 järelepäringule nr 1
2017-02-20 personalikäskkiri 4-6/17/5 Lisatasu