[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.07.18

kontrolliprogramm

Diagnostikaprogramm, mis uurib lähteprogramme või andmeid, otsides süntaksi- ja semantikavigu või lahknevusi spetsifitseeritud nõuetest.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.18

checking program

A diagnostic program that examines source programs or data for incorrect syntax, semantics, or lack of conformity to specified requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.07

kontrolljälg

revisjonipäevik (synonym)

Võimalikuks turvarevisjonis kasutamiseks kogutavad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.07

audit trail

Data collected for the potential use in a security audit.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.08

kontrollnõukogu

Kvalifitseeritud personal, kes hindab heakskiitmise või tagasilükkamise otsustamiseks kõiki parajasti kehtiva arendusaluse muutmise ettepanekuid.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.08

configuration control board

Qualified personnel who evaluate, for approval or disapproval, all proposed changes to the current development baseline.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.30

kontrollpunkt

Programmi * täitmise katkestamiseks sobiv punkt, kuhu lisatakse käskude * jada programmi oleku ja tulemite jäädvustuseks ja kontrollimiseks ning taaskäivituseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.30

checkpoint

A point in a program, suitable for interrupting the execution of this program, at which a sequence of instructions is inserted to record the status and the results, to inspect them, and to restart.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.06

kontseptuaal-alamskeem

Kontseptuaalskeemi osa ühe või mitme rakenduse jaoks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.06

conceptual subschema

A part of a conceptual schema for one or more applications.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.02

kontseptuaalmudel

Käsitlusvalla omaduste esitus olemite ja olemiseoste abil.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.02

conceptual model

A representation of the characteristics of universe of discourse by means of entities and entity relationships.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.05

kontseptuaalskeem

Mingi käsitlusvalla kohta kehtivaid tarvilikke propositsioone väljendavate lausete kooskõlaline kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.05

conceptual schema

A consistent collection of sentences expressing the necessary propositions that hold for a universe of discourse.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.02

kontseptuaalskeemikeel

Andmebaasikeel, mida saab analüüsida nii arvuti kui ka inimene ning mis sisaldab kõiki lingvistilisi tarindeid propositsioonide ja nendega opereerimise väljendamiseks toimingute ja kirjelduste, käskude ja tingimuste jne terminites.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.02

conceptual schema language

A database language, parsable by a computer as well as a human being, containing all linguistic constructs necessary to express propositions and their manipulation in terms of action-descriptions, command-conditions, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.01

kontseptuaaltase

Kõik aspektid, mis on seotud infosüsteemis sisalduvat üksikut käsitlusvalda või olemkonda kirjeldava informatsiooni tõlgendamise ja manipuleerimisega.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.01

conceptual level

All aspects dealing with the interpretation and manipulation of information describing a particular universe of discourse or entity world in an information system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.17

kontuur

Teatud atribuudi ühesuguse väärtusega ning mingi ala piiriks sobivat joont moodustavate punktide hulk.
Märkus:
Kontuuri võidakse kuvada esiletõstetud punktide hulgana.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.17

contour

A set of points having the same value of a given attribute and forming a line that may serve as a boundary of an area.
Märkus:
A contour can be displayed as a set of highlighted points.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.31

kontuuresitus

Objekti sõrestikesitus, millelt on kõrvaldatud nähtamatud jooned.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.31

outline representation

A wireframe representation of an object but with hidden lines removed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur