[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.09.35

kontrastitugevdus

Pildiväärindus operatsioon, mis korrutab iga pikseli ta väärtusest sõltuva teguriga.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.35

contrast stretching

An image-enhancement (30.09.23) operation that involves multiplying each pixel (13) by a factor dependent upon the value of the pixel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.34

kontrastiväärindus

Iga pilditöötlus operatsioon, mis parendab pildi * kontrasti.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.34

contrast enhancement

Any image-processing (30.01.22) operation that improves the contrast of an image (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.04

kontravalgus

Pildi andurile langev valgus, mis ei peegeldu objekti pinnalt, vaid tuleb objekti tagant.
Märkus:
Kontravalgust saab kasutada tööobjekti silueti loomiseks.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.04

backlighting

Illumination, reaching the image (30.01.08) sensor, that is not reflected from the surface of the object (30.01.07 A), but is provided behind the object.
Märkus:
Backlighting can be used to produce a silhouette of the workpiece.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.18

kontrolliprogramm

Diagnostikaprogramm, mis uurib lähteprogramme või andmeid, otsides süntaksi- ja semantikavigu või lahknevusi spetsifitseeritud nõuetest.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.18

checking program

A diagnostic program that examines source programs or data for incorrect syntax, semantics, or lack of conformity to specified requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.07

kontrolljälg

revisjonipäevik (synonym)

Võimalikuks turvarevisjonis kasutamiseks kogutavad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.07

audit trail

Data collected for the potential use in a security audit.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.08

kontrollnõukogu

Kvalifitseeritud personal, kes hindab heakskiitmise või tagasilükkamise otsustamiseks kõiki parajasti kehtiva arendusaluse muutmise ettepanekuid.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.08

configuration control board

Qualified personnel who evaluate, for approval or disapproval, all proposed changes to the current development baseline.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.30

kontrollpunkt

Programmi * täitmise katkestamiseks sobiv punkt, kuhu lisatakse käskude * jada programmi oleku ja tulemite jäädvustuseks ja kontrollimiseks ning taaskäivituseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.30

checkpoint

A point in a program, suitable for interrupting the execution of this program, at which a sequence of instructions is inserted to record the status and the results, to inspect them, and to restart.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.06

kontseptuaal-alamskeem

Kontseptuaalskeemi osa ühe või mitme rakenduse jaoks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.06

conceptual subschema

A part of a conceptual schema for one or more applications.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.02

kontseptuaalmudel

Käsitlusvalla omaduste esitus olemite ja olemiseoste abil.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.02

conceptual model

A representation of the characteristics of universe of discourse by means of entities and entity relationships.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.05

kontseptuaalskeem

Mingi käsitlusvalla kohta kehtivaid tarvilikke propositsioone väljendavate lausete kooskõlaline kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.05

conceptual schema

A consistent collection of sentences expressing the necessary propositions that hold for a universe of discourse.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.02

kontseptuaalskeemikeel

Andmebaasikeel, mida saab analüüsida nii arvuti kui ka inimene ning mis sisaldab kõiki lingvistilisi tarindeid propositsioonide ja nendega opereerimise väljendamiseks toimingute ja kirjelduste, käskude ja tingimuste jne terminites.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.02

conceptual schema language

A database language, parsable by a computer as well as a human being, containing all linguistic constructs necessary to express propositions and their manipulation in terms of action-descriptions, command-conditions, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur