[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.03.05

kontseptuaalskeem

Mingi käsitlusvalla kohta kehtivaid tarvilikke propositsioone väljendavate lausete kooskõlaline kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.05

conceptual schema

A consistent collection of sentences expressing the necessary propositions that hold for a universe of discourse.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.02

kontseptuaalskeemikeel

Andmebaasikeel, mida saab analüüsida nii arvuti kui ka inimene ning mis sisaldab kõiki lingvistilisi tarindeid propositsioonide ja nendega opereerimise väljendamiseks toimingute ja kirjelduste, käskude ja tingimuste jne terminites.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.02

conceptual schema language

A database language, parsable by a computer as well as a human being, containing all linguistic constructs necessary to express propositions and their manipulation in terms of action-descriptions, command-conditions, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.01

kontseptuaaltase

Kõik aspektid, mis on seotud infosüsteemis sisalduvat üksikut käsitlusvalda või olemkonda kirjeldava informatsiooni tõlgendamise ja manipuleerimisega.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.01

conceptual level

All aspects dealing with the interpretation and manipulation of information describing a particular universe of discourse or entity world in an information system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.17

kontuur

Teatud atribuudi ühesuguse väärtusega ning mingi ala piiriks sobivat joont moodustavate punktide hulk.
Märkus:
Kontuuri võidakse kuvada esiletõstetud punktide hulgana.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.17

contour

A set of points having the same value of a given attribute and forming a line that may serve as a boundary of an area.
Märkus:
A contour can be displayed as a set of highlighted points.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.31

kontuuresitus

Objekti sõrestikesitus, millelt on kõrvaldatud nähtamatud jooned.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.31

outline representation

A wireframe representation of an object but with hidden lines removed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.16

kontuurikommutatsioon

kanalikommutatsioon (synonym)

Kaht või enamat andmelõpmikku nõude korral ühendav protsess, mis võimaldab nende vahelist kanalikontuuri kuni ühenduse lahutamiseni monopoolselt kasutada.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.16

circuit switching

A process that, on demand, connects two or more data terminal equipments and permits the exclusive use of a data circuit between them until the connection is released.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.30

kontuurtuletus

Servade kujust informatsiooni järeldamine objekti kohta.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.30

shape from contour

The inference of information about an object (30.01.07 A) from the shapes of edges (30.03.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.09

konveierprotsessor

Protsessor, milles käsku * täidetakse mitmes seadmes, mis on ühendatud nii, et mitu seadet saavad simultaanselt töödelda mitme käsu sobivaid osi.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.09

pipeline processor

A processor in which instruction * execution takes place in a series of units, arranged so that several units can be simultaneously processing the appropriate parts of several instructions.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.06

konverteerima

konvertima (synonym)

teisendama (synonym)

muundama (synonym)

Andmete esitust ühelt kujult teise üle viima, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni.
Märkus:
Eesti keeles kasutatakse andmete loogilisel töötlusel sõna „teisendama„, füüsilisel töötlusel (nt. signaalitöötluses) sõna „muundama„.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.06

to convert

To change the representation of data from one form to another, without changing the information conveyed.
Näide:
Code conversion; radix conversion; analog to digital conversion; media conversion.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.11

kood

Programmikeeles väljendatud või assembleri, kompilaatori või muu translaatori väljastatud kujul programmiteksti lõik.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.11

code

A piece of program text expressed in a programming language or in a form produced by an assembler, compiler, or other translator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.04.03

kooder

Funktsionaalüksus, millel on mingi arv sisend juhtmeid, mille hulgas saab signaali kanda ainult üks, ja mingi arv väljund juhtmeid, mille hulgas saab signaali kanda suvaline arv, kusjuures väljundsignaalide kombinatsioon on koodiks, mis näitab, milline sisendjuhe kannab signaali.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.04.03

encoder

A functional unit that has a number of input lines such that not more than one at a time may carry a signal and a number of output lines such that any number may carry signals, and such that the combination of output signals serves as a code to indicate which input line carries the signal.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur