[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.03.06

kontseptuaal-alamskeem

Kontseptuaalskeemi osa ühe või mitme rakenduse jaoks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.06

conceptual subschema

A part of a conceptual schema for one or more applications.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.02

kontseptuaalmudel

Käsitlusvalla omaduste esitus olemite ja olemiseoste abil.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.02

conceptual model

A representation of the characteristics of universe of discourse by means of entities and entity relationships.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.05

kontseptuaalskeem

Mingi käsitlusvalla kohta kehtivaid tarvilikke propositsioone väljendavate lausete kooskõlaline kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.05

conceptual schema

A consistent collection of sentences expressing the necessary propositions that hold for a universe of discourse.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.02

kontseptuaalskeemikeel

Andmebaasikeel, mida saab analüüsida nii arvuti kui ka inimene ning mis sisaldab kõiki lingvistilisi tarindeid propositsioonide ja nendega opereerimise väljendamiseks toimingute ja kirjelduste, käskude ja tingimuste jne terminites.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.02

conceptual schema language

A database language, parsable by a computer as well as a human being, containing all linguistic constructs necessary to express propositions and their manipulation in terms of action-descriptions, command-conditions, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.01

kontseptuaaltase

Kõik aspektid, mis on seotud infosüsteemis sisalduvat üksikut käsitlusvalda või olemkonda kirjeldava informatsiooni tõlgendamise ja manipuleerimisega.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.01

conceptual level

All aspects dealing with the interpretation and manipulation of information describing a particular universe of discourse or entity world in an information system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.17

kontuur

Teatud atribuudi ühesuguse väärtusega ning mingi ala piiriks sobivat joont moodustavate punktide hulk.
Märkus:
Kontuuri võidakse kuvada esiletõstetud punktide hulgana.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.17

contour

A set of points having the same value of a given attribute and forming a line that may serve as a boundary of an area.
Märkus:
A contour can be displayed as a set of highlighted points.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.31

kontuuresitus

Objekti sõrestikesitus, millelt on kõrvaldatud nähtamatud jooned.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.31

outline representation

A wireframe representation of an object but with hidden lines removed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.16

kontuurikommutatsioon

kanalikommutatsioon (synonym)

Kaht või enamat andmelõpmikku nõude korral ühendav protsess, mis võimaldab nende vahelist kanalikontuuri kuni ühenduse lahutamiseni monopoolselt kasutada.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.16

circuit switching

A process that, on demand, connects two or more data terminal equipments and permits the exclusive use of a data circuit between them until the connection is released.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.30

kontuurtuletus

Servade kujust informatsiooni järeldamine objekti kohta.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.30

shape from contour

The inference of information about an object (30.01.07 A) from the shapes of edges (30.03.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.09

konveierprotsessor

Protsessor, milles käsku * täidetakse mitmes seadmes, mis on ühendatud nii, et mitu seadet saavad simultaanselt töödelda mitme käsu sobivaid osi.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.09

pipeline processor

A processor in which instruction * execution takes place in a series of units, arranged so that several units can be simultaneously processing the appropriate parts of several instructions.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.06

konverteerima

konvertima (synonym)

teisendama (synonym)

muundama (synonym)

Andmete esitust ühelt kujult teise üle viima, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni.
Märkus:
Eesti keeles kasutatakse andmete loogilisel töötlusel sõna „teisendama„, füüsilisel töötlusel (nt. signaalitöötluses) sõna „muundama„.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.06

to convert

To change the representation of data from one form to another, without changing the information conveyed.
Näide:
Code conversion; radix conversion; analog to digital conversion; media conversion.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur