[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
10.05.10

kaitse

lokaut (synonym)

Abinõu kogu arvutisüsteemi või ta mingi osa juurdepääsu või kasutamise kitsendamiseks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.10

protection

lock out (synonym)

lock-out (synonym; GB)

An arrangement for restricting access to or use of all, or part, of a computer system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.53

kaitseerand

Erand, mis tekib, kui programm püüab pöörduda kaitstud ala poole mäluseadmes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.53

protection exception

An exception that occurs when a program attempts to access a protected area in a storage device.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.08

kaja

Kuvapuldi kasutaja viivitamatu teadistamine temalt sisendseadme kaudu saadud jooksvatest väärtustest.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.08

echo

The immediate notification of the current values provided by an input unit to the user at the display console.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.13

kaksikregister [kolmikregister] [nelikregister] [N-kordne register]

Kaks [kolm] [neli] [N] registrit, mis töötavad ühe registrina.
Märkus:
Kaksikregistrit võidakse kasutada
a) korrutamisel,
korrutise salvestuseks;
b) jagamisel, osalise
jagatise ja jäägi salvestuseks;
c)
märkide käsitlemisel, märgistringide nihutamiseks ja võtuks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.13

double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register

double [triple] [quadruple] [N-tuple] register (synonym)

Two [three] [four] [N] registers that function as a single register.
Märkus:
A double-length register may be used
a) in multiplication, for storing the
product;
b) in division, for storing the partial
quotient and the remainder;
c) in
character manipulation, for shifting and for accessing character strings.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.04

kakspunktühendus

Kahe andmejaama vahel tekitatud ühendus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.04

point-to-point connection

A connection established between two data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.06.03

kaks-viiest-kood

Kahend-kümnendesitus, milles iga kümnendnumbrit esitab viiest bitist koosnev kahendnumeraal, mille kaks bitti on üht liiki (tavaliselt ühed), kolm bitti aga teist liiki (tavaliselt nullid).
Märkus:
Kaalud on harilikult 6-3-2-1-0, välja arvatud nulli esituses, mille kuju on 00110.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.06.03

two-out-of-five code

A binary-coded decimal notation in which each decimal digit is represented by a binary numeral consisting of five bits out of which two are of one kind, conventionally ones, and three are of the other kind, conventionally zeros.
Märkus:
The usual weights are 6-3-2-1-0 except for the representation of zero which is then 00110.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.06.31

kalibreerimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.06.31

calibration
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.17

kalkulaator

Seade, mis sobib aritmeetikatehete sooritamiseks, kuid nõuab inimese sekkumist võimaliku talletatud * programmi muutmiseks ning iga tehte või tehtejärjendi algatamiseks.
Märkus:
Kalkulaator täidab mõningaid arvuti funktsioone, kuid töötab tavaliselt ainult inimese sageda sekkumisega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.17

calculator

A device that is suitable for performing arithmetic operations, but that requires human intervention to alter its stored * program, if any, and to initiate each operation or sequence of operations.
Märkus:
A calculator performs some of the functions of a computer, but usually operates only with frequent human intervention.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.01.01

kalkulaator

Seade, mis sobib eriti aritmeetikatehete sooritamiseks, kuid nõuab oma võimaliku talletatud * programmi muutmiseks ning operatsioonijadas iga operatsiooni algatamiseks inimese sekkumist.
Märkus:
Kalkulaator täidab teatavaid arvuti funktsioone, kuid töötab tavaliselt ainult inimese sageda sekkumisega.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.01.01

calculator

A device that is especially suitable for performing arithmetic operations, but that requires human intervention to alter its stored * program, if any, and to initiate each operation or sequence of operations.
Märkus:
A calculator performs some of the functions of a computer, but usually operates only with frequent human intervention.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.05

kalligraafiline kuvaseade

kalligraafiline kuvar (synonym)

Kuvaseade, milles saab kuvaelemente genereerida suvalises programmiga juhitavas järjestuses.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.05

calligraphic display device

directed-beam display device (synonym)

A display device in which the display elements may be generated in any program-controlled sequence.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.07

kamm

Ühe tervikuna liikuv pöördusvarte komplekt kettaseadmes.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.07

comb

In a magnetic disk unit, an assembly of access arms that moves as a unit.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur