[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.05.08

kaja

Kuvapuldi kasutaja viivitamatu teadistamine temalt sisendseadme kaudu saadud jooksvatest väärtustest.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.08

echo

The immediate notification of the current values provided by an input unit to the user at the display console.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.13

kaksikregister [kolmikregister] [nelikregister] [N-kordne register]

Kaks [kolm] [neli] [N] registrit, mis töötavad ühe registrina.
Märkus:
Kaksikregistrit võidakse kasutada
a) korrutamisel,
korrutise salvestuseks;
b) jagamisel, osalise
jagatise ja jäägi salvestuseks;
c)
märkide käsitlemisel, märgistringide nihutamiseks ja võtuks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.13

double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register

double [triple] [quadruple] [N-tuple] register (synonym)

Two [three] [four] [N] registers that function as a single register.
Märkus:
A double-length register may be used
a) in multiplication, for storing the
product;
b) in division, for storing the partial
quotient and the remainder;
c) in
character manipulation, for shifting and for accessing character strings.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.04

kakspunktühendus

Kahe andmejaama vahel tekitatud ühendus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.04

point-to-point connection

A connection established between two data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.06.03

kaks-viiest-kood

Kahend-kümnendesitus, milles iga kümnendnumbrit esitab viiest bitist koosnev kahendnumeraal, mille kaks bitti on üht liiki (tavaliselt ühed), kolm bitti aga teist liiki (tavaliselt nullid).
Märkus:
Kaalud on harilikult 6-3-2-1-0, välja arvatud nulli esituses, mille kuju on 00110.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.06.03

two-out-of-five code

A binary-coded decimal notation in which each decimal digit is represented by a binary numeral consisting of five bits out of which two are of one kind, conventionally ones, and three are of the other kind, conventionally zeros.
Märkus:
The usual weights are 6-3-2-1-0 except for the representation of zero which is then 00110.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.06.31

kalibreerimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.06.31

calibration
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.17

kalkulaator

Seade, mis sobib aritmeetikatehete sooritamiseks, kuid nõuab inimese sekkumist võimaliku talletatud * programmi muutmiseks ning iga tehte või tehtejärjendi algatamiseks.
Märkus:
Kalkulaator täidab mõningaid arvuti funktsioone, kuid töötab tavaliselt ainult inimese sageda sekkumisega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.17

calculator

A device that is suitable for performing arithmetic operations, but that requires human intervention to alter its stored * program, if any, and to initiate each operation or sequence of operations.
Märkus:
A calculator performs some of the functions of a computer, but usually operates only with frequent human intervention.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.01.01

kalkulaator

Seade, mis sobib eriti aritmeetikatehete sooritamiseks, kuid nõuab oma võimaliku talletatud * programmi muutmiseks ning operatsioonijadas iga operatsiooni algatamiseks inimese sekkumist.
Märkus:
Kalkulaator täidab teatavaid arvuti funktsioone, kuid töötab tavaliselt ainult inimese sageda sekkumisega.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.01.01

calculator

A device that is especially suitable for performing arithmetic operations, but that requires human intervention to alter its stored * program, if any, and to initiate each operation or sequence of operations.
Märkus:
A calculator performs some of the functions of a computer, but usually operates only with frequent human intervention.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.05

kalligraafiline kuvaseade

kalligraafiline kuvar (synonym)

Kuvaseade, milles saab kuvaelemente genereerida suvalises programmiga juhitavas järjestuses.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.05

calligraphic display device

directed-beam display device (synonym)

A display device in which the display elements may be generated in any program-controlled sequence.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.07

kamm

Ühe tervikuna liikuv pöördusvarte komplekt kettaseadmes.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.07

comb

In a magnetic disk unit, an assembly of access arms that moves as a unit.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.02.04

kanal

Sidesüsteemi osa, mis ühendab sõnumiallikat * sõnumineeluga.
Märkus:
Sõnumiallika ja kanali sisendi vahel võib olla kooder, kanali väljundi ja sõnumineelu vahel aga dekooder. Üldiselt ei loeta neid kaht üksust kanali osadeks, teatud juhtudel võidakse neid aga vaadelda vastavalt sõnumiallika ja sõnumineelu osana.
Infoteoorias võib Shannoni järgi iseloomustada kanalit kõigi sõnumineelus vastu võetavate sõnumite esinemise tinglike tõenäosuste kogum antud sõnumi väljumisel sõnumiallikast.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.02.04

channel

That part of a communication system that connects the message source with the message sink.
Märkus:
An encoder may be inserted between the message source and the input to the channel, and a decoder between the output of the channel and the message sink. Generally, these two units are not considered a being parts of the channel. In certain cases, however, they may be considered as parts of the message source and message sink, respectively.
In information theory according to Shannon, the channel can be characterized by the set of conditional probabilities of occurrence of all the messages received at the message sink when a given message emanates from the message source.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.01

kanal

Loogiline ruum, milles esitatakse käitusobjekte ja milles kasutaja neid tajub.
Märkus:
Kanalitega seatakse vastavusse füüsilised seadmed, näiteks aknad või valjuhääldid, et muuta käitusobjekte kasutajaile tajutavaks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.01

channel

< hypermedia and multimedia > A logical space in which runtime objects are presented to and perceived by the user.
Märkus:
Channels are mapped to physical devices such as windows or loudspeakers for making the runtime objects perceivable to the user.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur