[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.06.04

kahend-viiendkood

Esitus, mille puhul iga arvu 0 kuni 9 esitab numeraalide paar a ja b, kusjuures a on 0 või 1, b on 1, 2, 3 või 4 ning arvu väärtus on 5a + b.
Märkus:
Üldiselt esitatakse mõlemad numeraalid kahendsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.06.04

biquinary code

A notation in which each number from 0 to 9 is represented by a pair of numerals, a and b; a being 0 or 1, b being 0, 1, 2, 3 or 4 and 5 a + b being equal to that number.
Märkus:
Generally, each of the two numerals is represented in binary.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.07.04

kahenitäiend

Täistäiend * kahendsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.07.04

twos complement

complement on two (synonym)

The radix complement in the binary numeration system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.08.03

kahesuunaline ahelloend

Ahelloend, mille iga andmeelement sisaldab informatsiooni ka eelmise elemendi asukoha kohta.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.03

symmetrical list

A chained list in which each data element contains also information for locating the preceding one.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.26

kahesuunaline otsing

Otsing, mis algab korraga pärijäreldamise ja pöördjäreldamisega ning peatub otsinguteede kohtumisel lahendiruumis või kõigi võimaluste ammendumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.26

bidirectional search

A search that starts simultaneously by forward chaining and backward chaining and stops when the search paths meet in the solution space or when al possibilities have been.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.12

kahju

Turvarikkest tuleneva kahjustuse või kaostuse kvantitatiivne mõõt.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.12

loss

A quantitative measure of harm or deprivation resulting from a compromise.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.10

kaitse

lokaut (synonym)

Abinõu kogu arvutisüsteemi või ta mingi osa juurdepääsu või kasutamise kitsendamiseks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.10

protection

lock out (synonym)

lock-out (synonym; GB)

An arrangement for restricting access to or use of all, or part, of a computer system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.53

kaitseerand

Erand, mis tekib, kui programm püüab pöörduda kaitstud ala poole mäluseadmes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.53

protection exception

An exception that occurs when a program attempts to access a protected area in a storage device.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.08

kaja

Kuvapuldi kasutaja viivitamatu teadistamine temalt sisendseadme kaudu saadud jooksvatest väärtustest.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.08

echo

The immediate notification of the current values provided by an input unit to the user at the display console.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.13

kaksikregister [kolmikregister] [nelikregister] [N-kordne register]

Kaks [kolm] [neli] [N] registrit, mis töötavad ühe registrina.
Märkus:
Kaksikregistrit võidakse kasutada
a) korrutamisel,
korrutise salvestuseks;
b) jagamisel, osalise
jagatise ja jäägi salvestuseks;
c)
märkide käsitlemisel, märgistringide nihutamiseks ja võtuks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.13

double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register

double [triple] [quadruple] [N-tuple] register (synonym)

Two [three] [four] [N] registers that function as a single register.
Märkus:
A double-length register may be used
a) in multiplication, for storing the
product;
b) in division, for storing the partial
quotient and the remainder;
c) in
character manipulation, for shifting and for accessing character strings.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.04

kakspunktühendus

Kahe andmejaama vahel tekitatud ühendus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.04

point-to-point connection

A connection established between two data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.06.03

kaks-viiest-kood

Kahend-kümnendesitus, milles iga kümnendnumbrit esitab viiest bitist koosnev kahendnumeraal, mille kaks bitti on üht liiki (tavaliselt ühed), kolm bitti aga teist liiki (tavaliselt nullid).
Märkus:
Kaalud on harilikult 6-3-2-1-0, välja arvatud nulli esituses, mille kuju on 00110.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.06.03

two-out-of-five code

A binary-coded decimal notation in which each decimal digit is represented by a binary numeral consisting of five bits out of which two are of one kind, conventionally ones, and three are of the other kind, conventionally zeros.
Märkus:
The usual weights are 6-3-2-1-0 except for the representation of zero which is then 00110.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur