[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.02.07

kahendpesik

kahendrakk (synonym)

Mälupesik, mis mahutab ühe kahendmärgi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.07

binary cell

A storage cell that can hold one binary character.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.01

kahendpilt

Ainult kahe väärtusega pikselitest koosnev pilt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.01

binary image

An image (30.01.08) consisting of pixels (13) using only two values.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.04

kahendsignaal

digitaalne kahendsignaal (synonym)

Digitaalsignaal, milles igal signaalielemendil on üks kahest lubatavast diskreetsest väärtusest.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.04

binary signal

binary digital signal (synonym)

A digital signal in which each signal element has one of two permitted discrete values.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.15

kahendsüsteem

binaarsüsteem (synonym)

Püsialusega arvusüsteem, mis kasutab numbreid 0 ja 1 ning alust kaks.
Näide:
Selles arvusüsteemis esitab numeraal 110,01 arvu 6,25; s.t. 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 2-2 .
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.15

binarynumerationsystem

binarysystem (synonym)

The fixed radix numeration system that uses the digits 0 and 1 and the radix two.
Näide:
In this numeration system, the numeral 110,01 represents the number „6,25„; that is 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 2-2 .
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.06.04

kahend-viiendkood

Esitus, mille puhul iga arvu 0 kuni 9 esitab numeraalide paar a ja b, kusjuures a on 0 või 1, b on 1, 2, 3 või 4 ning arvu väärtus on 5a + b.
Märkus:
Üldiselt esitatakse mõlemad numeraalid kahendsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.06.04

biquinary code

A notation in which each number from 0 to 9 is represented by a pair of numerals, a and b; a being 0 or 1, b being 0, 1, 2, 3 or 4 and 5 a + b being equal to that number.
Märkus:
Generally, each of the two numerals is represented in binary.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.07.04

kahenitäiend

Täistäiend * kahendsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.07.04

twos complement

complement on two (synonym)

The radix complement in the binary numeration system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.08.03

kahesuunaline ahelloend

Ahelloend, mille iga andmeelement sisaldab informatsiooni ka eelmise elemendi asukoha kohta.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.03

symmetrical list

A chained list in which each data element contains also information for locating the preceding one.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.26

kahesuunaline otsing

Otsing, mis algab korraga pärijäreldamise ja pöördjäreldamisega ning peatub otsinguteede kohtumisel lahendiruumis või kõigi võimaluste ammendumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.26

bidirectional search

A search that starts simultaneously by forward chaining and backward chaining and stops when the search paths meet in the solution space or when al possibilities have been.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.12

kahju

Turvarikkest tuleneva kahjustuse või kaostuse kvantitatiivne mõõt.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.12

loss

A quantitative measure of harm or deprivation resulting from a compromise.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.10

kaitse

lokaut (synonym)

Abinõu kogu arvutisüsteemi või ta mingi osa juurdepääsu või kasutamise kitsendamiseks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.10

protection

lock out (synonym)

lock-out (synonym; GB)

An arrangement for restricting access to or use of all, or part, of a computer system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.53

kaitseerand

Erand, mis tekib, kui programm püüab pöörduda kaitstud ala poole mäluseadmes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.53

protection exception

An exception that occurs when a program attempts to access a protected area in a storage device.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur