[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
06.04.05

kahendotsing

Dihhotoomotsing, mis töötleb võrdse andmeelementide arvuga kogumeid, paaritu elementide arvuga algkogumi korral aga lubab ühel kogumil sisaldada üht lisaelementi.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.05

binary search

A dichotomizing search that processes sets of an equal number of data elements, or in case of an odd number of elements in the initial set, allows for one set to contain one additional element.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.07

kahendpesik

kahendrakk (synonym)

Mälupesik, mis mahutab ühe kahendmärgi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.07

binary cell

A storage cell that can hold one binary character.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.01

kahendpilt

Ainult kahe väärtusega pikselitest koosnev pilt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.01

binary image

An image (30.01.08) consisting of pixels (13) using only two values.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.04

kahendsignaal

digitaalne kahendsignaal (synonym)

Digitaalsignaal, milles igal signaalielemendil on üks kahest lubatavast diskreetsest väärtusest.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.04

binary signal

binary digital signal (synonym)

A digital signal in which each signal element has one of two permitted discrete values.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.15

kahendsüsteem

binaarsüsteem (synonym)

Püsialusega arvusüsteem, mis kasutab numbreid 0 ja 1 ning alust kaks.
Näide:
Selles arvusüsteemis esitab numeraal 110,01 arvu 6,25; s.t. 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 2-2 .
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.15

binarynumerationsystem

binarysystem (synonym)

The fixed radix numeration system that uses the digits 0 and 1 and the radix two.
Näide:
In this numeration system, the numeral 110,01 represents the number „6,25„; that is 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 2-2 .
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.06.04

kahend-viiendkood

Esitus, mille puhul iga arvu 0 kuni 9 esitab numeraalide paar a ja b, kusjuures a on 0 või 1, b on 1, 2, 3 või 4 ning arvu väärtus on 5a + b.
Märkus:
Üldiselt esitatakse mõlemad numeraalid kahendsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.06.04

biquinary code

A notation in which each number from 0 to 9 is represented by a pair of numerals, a and b; a being 0 or 1, b being 0, 1, 2, 3 or 4 and 5 a + b being equal to that number.
Märkus:
Generally, each of the two numerals is represented in binary.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.07.04

kahenitäiend

Täistäiend * kahendsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.07.04

twos complement

complement on two (synonym)

The radix complement in the binary numeration system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.08.03

kahesuunaline ahelloend

Ahelloend, mille iga andmeelement sisaldab informatsiooni ka eelmise elemendi asukoha kohta.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.03

symmetrical list

A chained list in which each data element contains also information for locating the preceding one.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.26

kahesuunaline otsing

Otsing, mis algab korraga pärijäreldamise ja pöördjäreldamisega ning peatub otsinguteede kohtumisel lahendiruumis või kõigi võimaluste ammendumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.26

bidirectional search

A search that starts simultaneously by forward chaining and backward chaining and stops when the search paths meet in the solution space or when al possibilities have been.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.12

kahju

Turvarikkest tuleneva kahjustuse või kaostuse kvantitatiivne mõõt.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.12

loss

A quantitative measure of harm or deprivation resulting from a compromise.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.10

kaitse

lokaut (synonym)

Abinõu kogu arvutisüsteemi või ta mingi osa juurdepääsu või kasutamise kitsendamiseks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.10

protection

lock out (synonym)

lock-out (synonym; GB)

An arrangement for restricting access to or use of all, or part, of a computer system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur