Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

saatja

1 teele-;
vaguni-;
teejuht;
muusikariistal
2 postisaadetise lähetaja
3 raadio-, televisiooni-
207886 kellegagi koos kuhugi minev, kedagi või midagi saatev isik
■ (samal ajal toimuva, esineva kohta)
■ mingil muusikariistal saateks mängija

207887 (posti)saadetise lähetaja
207888 raadio- või televisioonisaatja
1 sõnumi või sondi algallikaks olev kasutaja
2 (posti)saadetise lähetaja
3 signaale genereeriv seade
transmitter
4 kedagi v. midagi saatev isik (vm. olend)
5 saatja
6 mingil muusikariistal saateks mängija (EKSS)
7 saatja
Ühene
morfoloogia