Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

intonatsioon

1 lausemeloodia;
helisuhete täpsus;
tundevärving
135951 kõne põhitooni kõrguse muutumine lauses
■ emotsionaalne tundetoon, (tunde)värving kõnes

135952 helide ja intervallide helikõrguslik täpsus ettekandel; meloodia kõige väiksem iseseisev väljenduslik osa
1 kõne põhitooni kõrguse muutumine lauses (EKSS)
intonation, pitch_contour
2 (tunde)toon, (tunde)värving (EKSS)
3 helide ja intervallide helikõrguslik täpsus ettekandel; meloodia kõige väiksem iseseisev väljenduslik osa (EKSS)
Ühene
morfoloogia