Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

järele

1 [D] osutab, et keegi järgneb kellelegi või millelegi;
(kellegi) taha
2 osutab sellele, kes või mis pakub huvi
3 [K] osutab sellele, keda või mida minnakse kuskilt ära tooma
4 [K] osutab ainele või asjale, mille lõhn on kellegi või millegi küljes
138724 osutab kellelegi või millelegi järgnemisele; taha
■ (ajalistes seostes)

138725 osutab soovide, vajaduste jne objektile või huvipakkuvale inimesele või asjaolule
■ (seoses millegi või kellegi saamise, hankimise, äraviimisega)
■ (seoses haaramise või võtmisega).
■ (seoses kontrollimise või väljaselgitamisega)

138726 osutab tasemelt, arengult, saavutustelt kellenigi või millenigi jõudmist või viimist.
138727 osutab elusolendile või olukorrale, kelle või mille eest hoolt kantakse
138728 osutab ainele või esemele, mille lõhn või lehk on kellegi või millegi küljes
138729 tulemuseks, tagajärjeks, maha
■ alles, säilinuks
■ osutab millegi lakkamisele.
■ osutab millegi paigast lahtitulekule, nihkumisele, lõdvenemisele vms.

1 (RUUM)
2 osutab millegi v. kellegi teat. isiku juurde toimetamisele pärast asjaomase isiku enese päralejõudmist (EKSS)
3 osutab arengult, tasemelt, saavutustelt kellenigi v. millenigi jõudmist v. viimist (EKSS)
4 osutab millegi lakkamisele, vaibumisele (EKSS)
5 osutab mingi asja või situatsiooni säilimisele; järele jäänud, säilinud
6 osutab, et midagi tehakse v. on tehtud mingi eeskuju põhjal, seda imiteerides (EKSS)
7 osutab mingi asjaolu väljaselgitamisele v. omapoolsele kontrollivale kindlakstegemisele (EKSS)
Ühene
morfoloogia