Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

ära

1 mujal, mitte siin
2 mujale, eemale
3 rõhutab, et mingi tegevus või protsess on lõppenud või lõpetatud
1 sõna, mis kuulub teise tegusõna juurde ja väljendab keeldu
247692 mujal, teisal, mitte siin; mujale, teisale, minema
■ (mujale liikumisega seoses:) eemal, eemale
■ (senist suunda vahetades:) kõrvale, mujale

247693 millegi küljest maha või lahti, millestki vabaks, lahti
■ endale, enda omaks või valdusse

247694 esineb ühendites, mis osutavad mingi olukorra, seisundi, oleku muutumisele
■ osutab millegi lõppemisele või lõpetamisele, millegi katkestamisele
■ väljendab korrasolust, asjade tavapärasest, heast seisust väljas olekut või välja minekut
■ (mingi tegevusega kahjustamise, rikkumise kohta)

247695 osutab tulemusele või tulemuslikkusele, saavutusele, millegi lõplikkusele või lõpetatusele
247696 esineb emotsionaalse värvinguga lausungites, mis väljendavad üleolevat suhtumist, imetlust, leppimist millegagi vms
247697 öeldisverbi juurde kuuluv keeldu väljendav eitussõna
■ (öeldisverb võib olla juurdemõeldav)
■ väljendades koos verbiga tunnustust või imetlust