Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

teine

1 mitte sama inimene, kui see, kellega sa räägid või kes on mainitud;
muu
2 mitte oma, võõras
3 erinev, teistsugune
1 [N] mingis järjekorras 2. kohal
224599 (järgarv:) järjestuses või järjekorras 2.
■ mingis loendis või reas esimese järgmine
■ tähtsuselt või väärtuselt esimesest madalamal asuv
■ üks (kahest).
teiseks: teisena (loetlemisel)

224600 osutab sellisele, kes või mis vastandub või lisandub mainitule või teada olevale.
■ teistsugune, teistmoodi.
■ osutab tekstis kellelegi või millelegi varem mainitule.
■ asendab eelnevas tekstis mainitut, eitavas lauses tähenduses 'ei kumbki', jaatavas lauses tähenduses 'mõlemad'.

224601 osutab ebamääraselt mingile lähemalt täpsustamata asjale, olendile või tunnusele.
■ iga üksik eraldi võetuna.
■ osutab vastastikusele tegevusele
■ osutab, et vastav omadus iseloomustab võrdselt kõiki objekte.

224602 mõni
1 num. järgarv põhiarvust 2 (ka liitjärgarvude lõpposana), märgitakse mõnikord numbriga 2. (punktiga) v. II (punktita) (EKSS)
second
Ühene
morfoloogia