Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

rahvuslik

1 mingile rahvusele eriti omane
2 teatud rahvus(t)est koosnev
201825 (kogu) oma rahvusele omane või tunnuslik; rahvustundel põhinev, seda väljendav
■ oma riigi poolt juhitud, majanduslikult ülalpeetav

201826 teatud rahvus(t)est koosnev, teatava rahva hulka kuuluv, teatud rahvastega või nende omavaheliste suhetega seotud
1 rahvuslik
national
Ühene
morfoloogia