Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

seletama

1 kellelegi midagi selgeks, arusaadavaks tegema
210841 midagi selgitamise ja lisaandmete esitamisega või põhjuste, seaduspärasuste jms esiletoomisega selge(ma)ks, arusaadava(ma)ks, mõistetava(ma)ks tegema
■ midagi tõlgendama, millelegi teatud tähendust või sisu andma
■ millestki (pikemalt) rääkima või jutustama

210844 olema võimeline (selgesti) tajuma, meeleorganitega, hrl silmadega eraldama
seletatud: seesmist, vaimset selgekssaamist, mingile lahendusele, äratundmisele jõudmist, õndsustunnet väljendav

1 jutustades kellestki või millestki ülevaadet või pilti ANDMA, mõtet või ideed vms. lahti mõtestama, LOOMA kujutlust millestki
2 paremini mõistmiseks midagi selgemaks või lihtsamaks TEGEMA, arusaamatust või eksitust lahendama
explain, explicate
3 midagi teada andma
fill_in
4 olema võimeline (selgesti) tajuma, meeleorganitega eraldama. (EKSS)
Ühene
morfoloogia