Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

välja

1 õue, värskesse õhku
2 millegi seest või varjatud kohast nähtavale kohale
3 kuskilt ära
245061 seest, seestpoolt pealispinnale või millestki ümbritsevast esile; peidus või varjatud olekust nähtavale
■ koosseisust, hulgast, seast ära
■ siseruumist, hoonest vabasse õhku, õue; mingist kohast, piirkonnast ära, mujale
■ (avalikus kohas viibimise kohta:) kodust ära, eemale
■ (kehaosade kohta:) kehast eemale

245062 koos vastava verbiga märgib millegi avaldamist, avalikkuse ette toomist, ilmumist vms
■ (seoses tunnete, iseloomu, harjumuste vms avaldumisega)

245063 esineb ühendites, mis osutavad mingi olukorra, seisundi, oleku muutmisele või muutumisele
■ osutab millegi lõppemisele või lõpetamisele, millegi katkestamisele

245064 osutab tulemusele või tulemuslikkusele, saavutusele, millegi lõplikkusele või lõpetatusele
245065 esineb ühendites, mis osutavad, kui kaugele, milleni miski ulatub või läheb, kuni