Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

saadik

1 inimene, kes on valitud kedagi (näiteks riiki või rahvast) esindama
1 osutab, mis ajast mingi tegevus algas
207642 märgib ajaliselt lähtepunkti, millest alates, millest peale
■ (lähtepunktiks on koht)

207643 märgib mõõduliselt lõpp‑punkti või piiri, milleni miski ulatub
207644 seda enam
1 riigi diplomaatiline esindaja teises riigis
ambassador, embassador
2 riigi, organisatsiooni, kollektiivi valitud v. nimetatud esindaja v. volinik; delegatsiooni liige
delegate
02_S saadik - saadiku - 0 - 0
41_D