Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

lugu

1 vasted: случай;
дело;
история
2 vasted: статья;
музыкальная пьеса;
песня
166505 juhtunud asi või omavahel seotud sündmuste kogum (ka suulises või kirjalikus esituses)
■ kirjutis ajakirjanduses; jutustus vm kirjanduspala
■ filmi vm teose sündmustik
■ millegi käsitlus ajalises järgnevuses

166506 laul vm muusikapala
166507 olukord, asjade seis
■ (ühe eseme, ühe korra hinna kohta)

1 üks eepika väikevorme
story
2 juhtum, sündmus v. omavahel seotud juhtumite, sündmuste kogum
thing
Ühene
morfoloogia