Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

sant

1 vasted: скверный;
неважный;
дурной;
дрянной
2 vasted: нищий;
нищая;
попрошайка
3 vasted: калека;
инвалид
209163 laadilt, omadustelt kehv, sellisena rahulolematust äratav
■ (inimese kohta:) iseloomult halb, ebaausa või ebasõbraliku hoiakuga
■ ebasoodus, ebameeldiv

209164 (alatiseks) vigane inimene, invaliid
209165 kerjus; väga vaene inimene
■ mardi- või kadrisant

1 (vigastuse v. haiguse tõttu) osaliselt v. täielikult töövõime kaotanu
invalid, shut-in
2 kerjamisest elatuv inimene
beggar, mendicant
Ühene
morfoloogia