Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

kompositsioon

1 vasted: композиция
150980 teose ülesehitus; teose loomise õpetus
■ kirjandusteose, filmi vms sündmustik, selle koostisosade süsteem, nende seostatus tervikuks
■ maali, pildi vm kujutava kunsti teose ruumiline ja vormiline ülesehitus; kunstiteose loomise õpetus
■ helitöö vormistruktuuriline ülesehitus; heliteose loomise õpetus
■ hoone konstruktsiooni- ja ruumilahendus; linnaruumi kavandamine

150981 (mitmest koostisosast kokku pandud) teos
■ mitmefiguuriline vm keeruka ülesehitusega kujutava kunsti teos
■ valitud tekstikatkenditest ja muusikapaladest vms koosnev lavastus
■ kindlakujuline muusikaliste väljendusvahenditega määratud helide kogum, muusikaline teos

1 vormistruktuurilise ülesehitusega helitöö
musical_composition, opus, composition, piece, piece_of_music
2 teose ruumiline ja vormiline ülesehitus (EKSS).
composition, composing
3 helitööde loomise õpetus (EKSS)
Ühene
morfoloogia