2021

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2021-01-22 kiri 1-33/21/12 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valitsemise korrast
2021-01-22 käskkiri 1-5/21/4 Riigihanke „Avaliku sektori masintõlketehnoloogia arendamine“ korraldamine ning komisjoni moodustamine
2021-01-21 käskkiri 1-5/21/3 Töökorralduse reeglid
2021-01-18 kiri 1-33/21/10 Teabenõue
2021-01-18 kiri 1-33/21/3 Kaubamärgi EELex pikendamisest
2021-01-18 personalikäskkiri 4-6/21/1 Lisatasu maksmine
2021-01-15 kiri 1-33/21/9 Seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
2021-01-12 käskkiri 1-5/21/1 Tervisetoetus
2021-01-12 käskkiri 1-5/21/2 Ametikoha moodustamine
2021-01-08 kiri 1-33/21/7 Haridus- ja teadusministri 20. detsembri 2018. a käskkirja nr 445 „Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide lähetusjuhendi kinnitamine“ muutmine
2021-01-08 kiri 1-33/21/8 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide puhkusejuhendi kinnitamine
2021-01-06 kiri 1-33/21/6 Wiedemanni keeleauhinna kandidaadi esitamine
2021-01-05 kiri 1-33/21/4 Kirja edastamine
2021-01-05 leping 1-32/21/1 Ruumide kasutamise kokkuleppe 21.12.2018 LISA 1
2021-01-05 kiri 1-33/21/5 Haridus- ja teadusministri 20.03.2018.a käskkirja nr 128 "Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
2021-01-04 kiri 1-33/20/95 Vastuskiri. Sisendi kogumine Euroopa Liidu teaduskoostöö partnerluste osaluskavasse
2021-01-04 kiri 1-33/20/1 Kinnituskiri (Tavast)
2021-01-04 kiri 1-33/21/2 Haridus- ja teadusministri käskkirja "Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide 2021. aasta sporditegevuse kompensatsiooni määramine" edastamine
2021-01-04 kiri 1-33/21/3 Eesti kaubamärgi nr. 48271 "LEX+kuju“ kehtivusaja pikendamine