2021

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2021-03-25 käskkiri 1-2/21/17 Ametikohtade moodustamine
2021-03-24 personalikäskkiri 4-6/21/5 Lisatasude maksmine
2021-03-22 kiri 1-9/21/29 Taotlus
2021-03-16 kiri 1-9/21/27 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide koolituse korra kinnitamine
2021-03-16 kiri 1-9/21/28 Teaduskollektsioonide finantseerimise mahu kinnitamine 2021. aastaks
2021-03-15 kiri 1-9/21/26 Naissoost tippteadlaste nomineerimine portaali AcademiaNet
2021-03-15 kiri 1-9/21/26 Vastuskiri. Naissoost tippteadlaste nomineerimine portaali AcademiaNet
2021-03-15 leping 1-1/21/3 Ülikoolide vahelise kokkuleppe ettevõtlusplatvormi ADAPTER arendamiseks muutmine ja uues redaktsioonis kehtestamise kokkulepe
2021-03-04 käskkiri 1-2/21/15 Hankeplaan
2021-03-03 käskkiri 1-2/21/14 Baasinantseerimise kord
2021-03-01 käskkiri 1-2/21/13 Ametikoha moodustamine ja ametikohtade likvideerimine
2021-02-25 kiri 1-9/21/24 Haridus- ja teadusministri 22. jaanuari 2021.a käskkirja nr 30 „Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine” muutmine
2021-02-25 kiri 1-9/21/25 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2019. a käskkirja nr 349 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine"
2021-02-19 kiri 3-7/21/20 Rendilepingu lõpetamine
2021-02-19 kiri 1-9/21/14 Vastuskiri. Re: Eelnõu Hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetusmeetme 2021–2027 (V hõimurahvaste programm) EKI kooskõlastus
2021-02-19 kiri 3-7/21/21 Rendilepingu lõpetamine
2021-02-19 kiri 3-7/21/22 Rendilepingu lõpetamine
2021-02-19 kiri 3-7/21/23 Rendilepingu lõpetamine
2021-02-18 kiri 3-7/21/19 Roosikrantsi tn 6 hoonest
2021-02-18 personalikäskkiri 4-6/21/3 Lisatasud