2021

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2021-02-18 personalikäskkiri 4-6/21/4 Preemia
2021-02-17 käskkiri 1-2/21/12 Eesti Keele Instituudi Koolituskeskuse õppekorralduse ja kvaliteedi alused
2021-02-15 kiri 2-10/21/17 Baasfinantseerimise aruande esitamine
2021-02-15 kiri 1-9/21/18 Haridus- ja teadusministri käskkirja "Haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2020. a käskkirja nr 306 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021-2024 programmide kinnitamine ning 2021. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine"
2021-02-15 käskkiri 1-2/21/11 Hangete kord
2021-02-11 kiri 2-2/21/15 Esindaja nimetamine Eesti Keele Instituudi teadus- ja haldusnõukokku
2021-02-11 kiri 2-2/21/16 EKI teadus- ja haldusnõukogu koosseisu uuendamine
2021-02-10 kiri 2-2/21/15 Esindaja nimetamine Eesti Keele Instituudi teadus- ja haldusnõukokku (TÜ)
2021-02-10 käskkiri 1-2/21/10 Eesti Keele Instituudi kõrgetasemeliste publikatsioonide fondi kasutamise kord
2021-02-09 käskkiri 1-2/21/9 Hädaolukordades tegutsemise juhend
2021-02-04 kiri 1-33/21/9 Vastuskiri. Eesti Keele Instituudi arvamus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta
2021-02-03 käskkiri 1-5/21/8 Koolitajate tasustamise põhimõtted
2021-02-02 kiri 1-9/21/14 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu kooskõlastamiseks esitamine. “Hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetusmeetme 2021–2027 (V hõimurahvaste programm)“ kinnitamine
2021-01-28 käskkiri 1-5/20/5 Koosseisu kinnitamine
2021-01-28 käskkiri 1-5/21/6 Ametikohtade moodustamine
2021-01-28 käskkiri 1-5/20/7 Liigitusskeemi kinnitamine
2021-01-27 kiri 1-33/21/13 Projekti "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EKILEX väliskasutajaliidesed ja API" paikvaatlus
2021-01-25 leping 1-32/21/2 EKTB21 projekti “Väljendusrikas ja mitmekesine eestikeelne kõnesüntees" konsortsiumileping
2021-01-25 personalikäskkiri 4-6/21/2 Lisatasu maksmine
2021-01-22 kiri 1-33/21/11 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine