2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-12-19 käskkiri 1-5/19/12 Ametikoha likvideerimine
2019-12-05 kiri 1-33/19/194 Euroopa Liidu teaduskoostöö partnerluste Osaluskava 2020
2019-12-05 kiri 1-33/19/195 Haridusministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks esitamine
2019-12-02 kiri 1-33/19/193 Institutsionaalse uurimistoetuse projektide lõppemine, muudatused baasfinantseerimise korras
2019-11-28 kiri 2.3-3/19/192 Teabenõue
2019-11-27 kiri 1-33/19/191 Eelinfo Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liikmete esitamiseks
2019-11-27 leping 1-32/19/59 Esitajaleping
2019-11-27 leping 1-32/19/60 Eesti standardite online-kogu kasutamiseks sõlmitud litsentsilepingu nr 3.15-3/40 pikendamine
2019-11-27 käskkiri 1-5/19/15 "Töökorralduse reeglid" kinnitamine
2019-11-25 kiri 2.3-3/19/188 Palun abi (Vastus pöördumisele)
2019-11-25 kiri 1-33/19/189 Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" 2019. aasta riigieelarvelise toetuse mahu kinnitamine
2019-11-25 kiri 1-33/19/190 Nimetamiskogu moodustamine
2019-11-22 kiri 1-17/19/187 Garantiikiri
2019-11-22 personalikäskkiri 4-6/19/30 Lisatasude maksmine
2019-11-22 personalikäskkiri 4-6/19/31 Lisatasude maksmine
2019-11-21 kiri 1-33/19/186 Tulemustasu maksmine
2019-11-11 kiri 1-33/19/184 EKI 2020. a eelarvevajadused
2019-11-11 kiri 1-33/19/185 Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute juhtnõukogu moodustamine" muutmine
2019-11-11 personalikäskkiri 4-6/19/29 Käskkirja 03.10.2019 nr 4-6/26 punkti 4 muutmine
2019-11-07 leping 1-32/19/58 Lihtlitsentsileping arhiivimaterjali kasutamiseks