2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-02-22 personalikäskkiri 4-6/19/5 Lisatasu maksmine
2019-02-18 kiri 1-33/19/16 TUGITEENUSE OSUTAMISE KOKKULEPE nr 1.5-2/0020
2019-02-13 kiri 1-33/19/15 Teaduskollektsioonide finantseerimise mahu kinnitamine 2019. aastaks
2019-02-12 leping 1-32/19/4 Tegevustoetuse leping
2019-02-12 kiri 1-33/19/12 Vastuskiri teavitusele
2019-02-11 kiri 1-33/19/14 Haridus- ja Teadusministeeriumi humanitaarteaduste teadus- ja arendustegevuse programmist
2019-02-08 kiri 1-33/19/12 Teavituskiri
2019-02-08 kiri 1-33/19/13 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide palgajuhendi kinnitamine
2019-02-07 kiri 1-33/19/10 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2018. aasta käskkirja nr 450 "2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine
2019-02-07 kiri 1-33/19/11 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide 2019. aasta I kvartali sporditegevuse kompensatsiooni määramine
2019-02-04 käskkiri 1-5/19/4 Eesti Keele Instituudi publikatsioonide fondi kasutamise kord
2019-02-01 käskkiri 1-5/19/3 Eesti Keele Instituudi baasfinantseerimise kasutamise kord
2019-01-31 leping 1-32/19/3 Tellinusleping (kindlustusterminid)
2019-01-31 kiri 1-33/19/9 Teadus- ja arendusasutuste institutsionaalsete uurimistoetuste ja tuumiktaristu toetuste mahu kinnitamine 2019. aastaks
2019-01-31 käskkiri 1-5/19/2 Ametikohtade moodustamine
2019-01-31 personalikäskkiri 4-6/19/4 Vanemteaduriks nimetamine
2019-01-28 kiri 1-33/19/8 Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise 2019. aasta jaotuse kinnitamine
2019-01-24 kiri 1-33/19/7 Esildis
2019-01-22 personalikäskkiri 4-6/19/3 Lisatasu maksmine
2019-01-17 kiri 2-1/19/6 Tegevusaruanne 2018. aasta kohta