2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-07-15 leping 1-32/19/17 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/16 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/50 Tegevustoetuse leping
2019-06-26 leping 1-32/19/14-52 Tellimuslepingud
2019-06-25 kiri 2.3-3/19/46 Selgitus
2019-06-21 kiri 1-33/19/56 Haridus- ja teadusministri käskkirja "Teadus- ja arendustegevuse programmi "Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" kinnitamine"
2019-06-21 kiri 1-33/19/57 Eesti Keele Instituudi uued kaubamärgid - kaubamärgitaotlus M201801129 „e-keelenõu“
2019-06-21 kiri 1-33/19/58 Eesti Keele Instituudi uued kaubamärgid - kaubamärgitaotlus M201801128 „Terminiveeb“
2019-06-20 kiri 1-33/19/55 Ettepanekute kogumine haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord" muutmiseks
2019-06-19 kiri 1-33/19/52 Nimeseaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine
2019-06-19 kiri 1-33/19/53 Kaubamärgitaotlus Ekilex
2019-06-19 kiri 1-33/19/54 Kaubamärgitaotlus Sõnaveeb
2019-06-19 leping 1-32/19/13 Tellimusleping (kindlustusterminid)
2019-06-19 kiri 1-33/19/51 „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku heakskiitmine
2019-06-14 leping 1-32/19/12 Praktikaleping
2019-06-12 kiri 1-33/19/51 „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku heakskiitmine
2019-06-11 leping 1-32/19/11 Litsentsileping õppematerjalide kasutusõigus
2019-06-11 kiri 1-33/19/50 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja määruse kehtestamine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega
2019-06-07 leping 1-32/19/10 Tootmis- ja koostööleping (eesti keele kool klipid)
2019-06-05 kiri 1-33/19/49 Eestikeelse terminoloogia arendamine