Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud [Merendus] Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Merendus 1 Merendus 2 [Merendus 3] Merendus 4

Rid [Ris] VNg

skeemid adru-jäärdid kaabel karni knoop-koorima korralauad-küüned laadima-lauad
legoankur-lükkama madal-messi minema-ost prickar paa-pirkel plangud-päästepaat
raja-rändav jää saaling-süteruum taganttuul-tüürman udu-vest prickar viigerid-ülemine mars-seil