Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud [Merendus] Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Merendus 1 Merendus 2 [Merendus 3] Merendus 4

[Rid] Ris VNg

aam-esine haarama-ilus ilm jada-kapuski kare-kott kramp-külm tuul
laba-lest liig-puu-lükkama maa-müristamise vihm naga-otsima paas-pilvene
pine-püüs raag-rünk saabas-silmus Slava-süda taga-tuulispask
tuur-tüüri-raud udi-vihma-valing viidikanoot-vunk võidav-ärspil