Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud [Merendus] Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Merendus 1 Merendus 2 [Merendus 3] Merendus 4

Rid Ris [VNg]

aas-ajama alla-ankur ase-hüljes idameri-jääma kaabli ruum-kaaritama
kael-karv kasa-kaubalaev keerima-keul seil kibu-kitsus klomp-knaat
koba-kous kraami muretsema-kuunar vante kõva-kündma