[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
19.01.20

hoidejärgur

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub sisend-analoogmuutujaga või selle muutuja ühe kindla hetkväärtusega, mis valitakse välise Boole'i signaali toimel.
Märkus:
Järgimisolekus järgib funktsionaalüksus sisend-analoogmuutujat, hoideolekus säilitab ta sisend-analoogmuutuja väärtust, mis muutujal oli ümberlülitushetkel.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.20

track and hold unit

track and store unit (synonym)

A functional unit whose output * analog variable is equal to either the input analog variable or a sample of this variable selected by the action of an external Boolean signal.
Märkus:
When tracking, the functional unit follows the input analog variable; when holding, it holds the value of the input analog variable at the instant of switching.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.02.05

hoiderežiim

Analoogarvuti töörežiim, mille kestel integreerimine peatatakse ning kõik muutujad hoitakse väärtustel, mis neil olid sellesse režiimi sisenemisel.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.02.05

hold mode

That operating mode of an analog computer during which integration is stopped and all variables are held at the value they had when this mode was entered.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.09

hoideseade

hoidur (synonym)

Analoog * signaali hetkeväärtust tuvastav ja salvestav seade.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.09

sample-and-hold device

A device that senses and stores the instantaneous value of an analog * signal.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.10

hoideteenus

Teenus, mis võimaldab lähetaja * kasutajaagendil nõuda, et sõnumiteisaldussüsteem säilitaks ta sõnumid ja teated nende väljastuseks kunagi hiljem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.10

hold-for-delivery service

A service that enables a recipient's * user agent to request that the message transfer system hold its messages and reports for delivery until a later time.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.01.06

hoiustus

Dokumendi * talletus elektrooniliste või optiliste vahenditega või püsikoopiana.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.06

filing

The storing of a document either by electronic or optical means or as hard copy.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.04.03

homogeenne arvutivõrk

homogeenne võrk (synonym)

Arvutivõrk, mille kõigil arvutitel on sarnane või sama arhitektuur.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.04.03

homogeneous computer network

homogeneous network (synonym)

A computer network in which all computers have a similar or the same architecture.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.16

homonüümid

Eri olemitele viitavad identsed termid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.16

homonyms

Identical terms that refer to different entities.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.06

hooldatavus

Funktsionaalüksuse võime olla antud kasutamistingimuste korral, kui hooldust sooritatakse antud tingimustel ning kindlaksmääratud protseduuride ja ressurssidega, säilitatav seisundis, milles ta suudab täita nõutavat funktsiooni, või sellesse seisundisse ennistatav.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-02-07 on kasutatud ingliskeelset terminit „maintainability performance„ ja sama määratlust.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.06

maintainability

The ability of a functional unit, under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which it can perform a required function when maintenance is performed under given conditions and using stated procedures and resources.
Märkus:
The term used in IEV 191-02-07 is „maintainability performance„ and the definition is the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.21

hooldepaneel

Seadme osa, mida kasutatakse selle seadme ja hoolde töötaja vaheliseks interaktsiooniks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.21

maintenance panel

A part of a unit of equipment that is used for interaction between the unit of equipment and a maintenance engineer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.05

hooldus

Tegevuste kogum funktsionaalüksuse hoidmiseks seisundis, milles ta saab täita nõutavat funktsiooni, või ta ennistuseks sellesse seisundisse.
Märkus:
Hooldus hõlmab seiret, teste, mõõtmisi, asendusi, reguleerimisi, remonte jms tegevusi ning mõnedel juhtudel halduslikke meetmeid.
Vt ka IEV 191-07-01, kus on kasutatud veidi erinevat sõnastust.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.05

maintenance

A set of activities intended to keep a functional unit in, or to restore it to, a state in which it can perform a required function.
Märkus:
Maintenance includes activities such as monitoring, tests, measurements, replacements, adjustments, repairs, and in some cases administrative actions.
See also IEV 191-07-01 where a slightly different wording is used.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.34

Hopfieldi võrk

põikassotsiatiivne võrk (synonym)

CAN-võrk (synonym)

Sidus võrk, milles on ainult nähtavad neuronid, mida värskendatakse tsükliliselt kuni stabiilsesse olekusse jõudmiseni.
Märkus:
Hopfieldi võrgul on lõplik arv stabiilseid olekuid, mis vastavad energiafunktsiooni lokaalsetele miinimumidele. Õppimise ajal korrigeeritakse seosekaale nii, et stabiilsed olekud vastavad talletamisele kuuluvatele kujunditele. Pärast sisend kujundi rakendamist areneb võrk lähima talletatud kujundi suunas.
Hopfieldi võrk võib olla sünkroonne neurovõrk või asünkroonne neurovõrk.
Hopfieldi võrku kasutatakse peamiselt assotsiatiivmäluna, kuid tal on ka optimeerimisrakendusi.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.34

Hopfield network

crossbar associative network (synonym)

CAN (synonym)

A totally connected network having only visible neurons which are cyclically updated until a stable state is obtained.
Märkus:
1 - A Hopfield network has a finite number of stable states, corresponding to local minimums of an energy function. During learning, the connection weights are adjusted so that the stable states correspond to the patterns to be stored. After applying an input pattern, the network evolves toward the closest stored pattern.
2 - A Hopfield network may be a synchronous neural network or an asynchronous neural network.
3 - The Hopfield network is mainly used as an associative storage but has also applications in optimization.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur