[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.8

hindamisosaline

isik, kellel on kohustusi hindamisulatuse piires
Märkus:
MÄRKUS. Hindamisosalised on näiteks hindamise sponsor, hindajad, organisatsiooniüksuse liikmed jt.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.8

assessment participant

an individual who has responsibilities within the scope of the assessment
Märkus:
NOTE Examples include but are not limited to the assessment sponsor, assessors, and organizational unit members.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.3

hindamispiirangud

kitsendused hindamistulemite kasutamisele ning hindamisrühma valikuvabadusele hindamise sooritamise suhtes
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.3

assessment constraints

restrictions placed on the use of the assessment outputs and on the assessment team's freedom of choice regarding the conduct of the assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.11

hindamisprotokoll

hindamisel loodud asjassepuutuva ning protsessiprofiilide mõistmist ja kontrollimist soodustava informatsiooni korrastatud ja dokumenteeritud kogu
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.11

assessment record

an orderly, documented collection of information which is pertinent to the assessment and adds to the understanding and verification of the process profiles generated by the assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.9

hindamisprotsess

protsess, millega tehakse kindlaks, millises ulatuses annavad organisatsiooni tüüpprotsessid panuse ta tegevussihtide saavutamisse ja aitavad organisatsioonil keskenduda protsesside pideva täiustamise vajadusele [ISO/IEC 12207 Muudatus 1]
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.9

assessment process

a determination of the extent to which the organization's standard processes contribute to the achievement of its business goals and to help the organization focus on the need for continuous process improvement [ISO/IEC 12207 Amd 1]
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.14

hindamisrühm

üks või mitu isikut, kes ühiselt sooritavad protsessi hindamise
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.14

assessment team

one or more individuals who jointly perform a process assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.7

hindamistulemid

kõik hindamise ainelised tulemused (vt hindamisprotokoll)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.7

assessment output

all of the tangible results from an assessment (see assessment record)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.12

hindamisulatus

hindamise lähteandmete hulka kuuluv hindamise piiride määratlus, mis hõlmab hindamise organisatsioonilisi piire, hindamisele kuuluvaid protsesse ja protsesside talitluse konteksti (vt protsessi kontekst)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.12

assessment scope

a definition of the boundaries of the assessment, provided as part of the assessment input, encompassing the organizational limits of the assessment, the processes to be included, and the context within which the processes operate (see process context)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.6

hindamisvahend

instrument või instrumentaarium, mida kasutatakse kogu hindamise kestel hindaja abistamiseks protsesside soorituse või suutvuse hindamisel, hindamisandmete käsitlemisel ja hindamistulemuste protokollimisel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.6

assessment instrument

a tool or set of tools that is used throughout an assessment to assist the assessor in evaluating the performance or capability of processes, in handling assessment data and in recording the assessment results
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.14

hindefunktsioon

Funktsioon, mis määrab probleemiruumi vahe olekute väärtuse lahenduse otsingu ajal.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.14

evaluation function

A function that determines the value, or worth, of intermediate states of a problem space during the search of a solution.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.2

hinnangsuutvus

ühe või mitme asjassepuutuva, ISO/IEC 15504 tingimustel sooritatud protsessihindamise tulem
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.2

assessed capability

the output of one or more relevant process assessments conducted in accordance with the provisions of ISO/IEC 15504
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.20

hoidejärgur

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub sisend-analoogmuutujaga või selle muutuja ühe kindla hetkväärtusega, mis valitakse välise Boole'i signaali toimel.
Märkus:
Järgimisolekus järgib funktsionaalüksus sisend-analoogmuutujat, hoideolekus säilitab ta sisend-analoogmuutuja väärtust, mis muutujal oli ümberlülitushetkel.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.20

track and hold unit

track and store unit (synonym)

A functional unit whose output * analog variable is equal to either the input analog variable or a sample of this variable selected by the action of an external Boolean signal.
Märkus:
When tracking, the functional unit follows the input analog variable; when holding, it holds the value of the input analog variable at the instant of switching.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur