[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.12

hindamisulatus

hindamise lähteandmete hulka kuuluv hindamise piiride määratlus, mis hõlmab hindamise organisatsioonilisi piire, hindamisele kuuluvaid protsesse ja protsesside talitluse konteksti (vt protsessi kontekst)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.12

assessment scope

a definition of the boundaries of the assessment, provided as part of the assessment input, encompassing the organizational limits of the assessment, the processes to be included, and the context within which the processes operate (see process context)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.6

hindamisvahend

instrument või instrumentaarium, mida kasutatakse kogu hindamise kestel hindaja abistamiseks protsesside soorituse või suutvuse hindamisel, hindamisandmete käsitlemisel ja hindamistulemuste protokollimisel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.6

assessment instrument

a tool or set of tools that is used throughout an assessment to assist the assessor in evaluating the performance or capability of processes, in handling assessment data and in recording the assessment results
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.14

hindefunktsioon

Funktsioon, mis määrab probleemiruumi vahe olekute väärtuse lahenduse otsingu ajal.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.14

evaluation function

A function that determines the value, or worth, of intermediate states of a problem space during the search of a solution.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.2

hinnangsuutvus

ühe või mitme asjassepuutuva, ISO/IEC 15504 tingimustel sooritatud protsessihindamise tulem
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.2

assessed capability

the output of one or more relevant process assessments conducted in accordance with the provisions of ISO/IEC 15504
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.20

hoidejärgur

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub sisend-analoogmuutujaga või selle muutuja ühe kindla hetkväärtusega, mis valitakse välise Boole'i signaali toimel.
Märkus:
Järgimisolekus järgib funktsionaalüksus sisend-analoogmuutujat, hoideolekus säilitab ta sisend-analoogmuutuja väärtust, mis muutujal oli ümberlülitushetkel.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.20

track and hold unit

track and store unit (synonym)

A functional unit whose output * analog variable is equal to either the input analog variable or a sample of this variable selected by the action of an external Boolean signal.
Märkus:
When tracking, the functional unit follows the input analog variable; when holding, it holds the value of the input analog variable at the instant of switching.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.02.05

hoiderežiim

Analoogarvuti töörežiim, mille kestel integreerimine peatatakse ning kõik muutujad hoitakse väärtustel, mis neil olid sellesse režiimi sisenemisel.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.02.05

hold mode

That operating mode of an analog computer during which integration is stopped and all variables are held at the value they had when this mode was entered.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.09

hoideseade

hoidur (synonym)

Analoog * signaali hetkeväärtust tuvastav ja salvestav seade.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.09

sample-and-hold device

A device that senses and stores the instantaneous value of an analog * signal.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.10

hoideteenus

Teenus, mis võimaldab lähetaja * kasutajaagendil nõuda, et sõnumiteisaldussüsteem säilitaks ta sõnumid ja teated nende väljastuseks kunagi hiljem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.10

hold-for-delivery service

A service that enables a recipient's * user agent to request that the message transfer system hold its messages and reports for delivery until a later time.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.01.06

hoiustus

Dokumendi * talletus elektrooniliste või optiliste vahenditega või püsikoopiana.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.06

filing

The storing of a document either by electronic or optical means or as hard copy.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.04.03

homogeenne arvutivõrk

homogeenne võrk (synonym)

Arvutivõrk, mille kõigil arvutitel on sarnane või sama arhitektuur.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.04.03

homogeneous computer network

homogeneous network (synonym)

A computer network in which all computers have a similar or the same architecture.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.16

homonüümid

Eri olemitele viitavad identsed termid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.16

homonyms

Identical terms that refer to different entities.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur