[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
27.01.06

hoiustus

Dokumendi * talletus elektrooniliste või optiliste vahenditega või püsikoopiana.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.06

filing

The storing of a document either by electronic or optical means or as hard copy.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.04.03

homogeenne arvutivõrk

homogeenne võrk (synonym)

Arvutivõrk, mille kõigil arvutitel on sarnane või sama arhitektuur.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.04.03

homogeneous computer network

homogeneous network (synonym)

A computer network in which all computers have a similar or the same architecture.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.16

homonüümid

Eri olemitele viitavad identsed termid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.16

homonyms

Identical terms that refer to different entities.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.06

hooldatavus

Funktsionaalüksuse võime olla antud kasutamistingimuste korral, kui hooldust sooritatakse antud tingimustel ning kindlaksmääratud protseduuride ja ressurssidega, säilitatav seisundis, milles ta suudab täita nõutavat funktsiooni, või sellesse seisundisse ennistatav.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-02-07 on kasutatud ingliskeelset terminit „maintainability performance„ ja sama määratlust.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.06

maintainability

The ability of a functional unit, under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which it can perform a required function when maintenance is performed under given conditions and using stated procedures and resources.
Märkus:
The term used in IEV 191-02-07 is „maintainability performance„ and the definition is the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.21

hooldepaneel

Seadme osa, mida kasutatakse selle seadme ja hoolde töötaja vaheliseks interaktsiooniks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.21

maintenance panel

A part of a unit of equipment that is used for interaction between the unit of equipment and a maintenance engineer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.05

hooldus

Tegevuste kogum funktsionaalüksuse hoidmiseks seisundis, milles ta saab täita nõutavat funktsiooni, või ta ennistuseks sellesse seisundisse.
Märkus:
Hooldus hõlmab seiret, teste, mõõtmisi, asendusi, reguleerimisi, remonte jms tegevusi ning mõnedel juhtudel halduslikke meetmeid.
Vt ka IEV 191-07-01, kus on kasutatud veidi erinevat sõnastust.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.05

maintenance

A set of activities intended to keep a functional unit in, or to restore it to, a state in which it can perform a required function.
Märkus:
Maintenance includes activities such as monitoring, tests, measurements, replacements, adjustments, repairs, and in some cases administrative actions.
See also IEV 191-07-01 where a slightly different wording is used.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.34

Hopfieldi võrk

põikassotsiatiivne võrk (synonym)

CAN-võrk (synonym)

Sidus võrk, milles on ainult nähtavad neuronid, mida värskendatakse tsükliliselt kuni stabiilsesse olekusse jõudmiseni.
Märkus:
Hopfieldi võrgul on lõplik arv stabiilseid olekuid, mis vastavad energiafunktsiooni lokaalsetele miinimumidele. Õppimise ajal korrigeeritakse seosekaale nii, et stabiilsed olekud vastavad talletamisele kuuluvatele kujunditele. Pärast sisend kujundi rakendamist areneb võrk lähima talletatud kujundi suunas.
Hopfieldi võrk võib olla sünkroonne neurovõrk või asünkroonne neurovõrk.
Hopfieldi võrku kasutatakse peamiselt assotsiatiivmäluna, kuid tal on ka optimeerimisrakendusi.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.34

Hopfield network

crossbar associative network (synonym)

CAN (synonym)

A totally connected network having only visible neurons which are cyclically updated until a stable state is obtained.
Märkus:
1 - A Hopfield network has a finite number of stable states, corresponding to local minimums of an energy function. During learning, the connection weights are adjusted so that the stable states correspond to the patterns to be stored. After applying an input pattern, the network evolves toward the closest stored pattern.
2 - A Hopfield network may be a synchronous neural network or an asynchronous neural network.
3 - The Hopfield network is mainly used as an associative storage but has also applications in optimization.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.07

hostarvuti

host (synonym)

Arvutivõrgu * arvuti, mis annab kasutajaile teenuseid näiteks arvutuste ja andmebaasi pöörduste kujul ning võib täita võrgu juhtimise ülesandeid.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.07

host computer

host (synonym)

In a computer network, a computer that provides users with services such as computation and database access and that may perform network control functions.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.08

hostinimi

Täielik domeeninimi, mis identifitseerib Internetis ühe konkreetse hosti.
Märkus:
Ajalooliselt identifitseerisid domeeninimed konkreetseid masinaid; praegu võivad domeeninimed identifitseerida funktsioone.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.08

host name

A fully qualified domain name identifying one specific host, within the Internet.
Märkus:
Historically, domain names identified specific machines; today domain names may identify functions.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.52

hostkeel

Programmikeel, mis sisaldab andmekäitluskeele * lauseid.
Märkus:
Asendab ISO 2382-17:1995 artikli 17.07.12.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.52

host language

A programming language in which statements of a data manipulation language are embedded.
Märkus:
Supersedes entry 17.07.12 in ISO 2382-17 : 1995.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.55

hostmasin

Arvuti, milele programm või fail on installeeritud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.55

host machine

The computer on which a program or file is installed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur