[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
03.04.08

välistav-VÕI-lülitus

mitteekvivalentsuslülitus (synonym)

Mitteekvivalentsi * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.08

EXCLUSIVE-OR gate

EXCLUSIVE-OR element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of non-equivalence.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.06

välistuslülitus

Välistuse * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.06

NOT-IF-THEN gate

NOT-IF-THEN element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of exclusion.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.15

välistustehe

välistus (synonym)

Boole'i diaadtehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui esimese operandi Boole'i väärtus on 1 ja teise operandi Boole'i väärtus on 0.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.15

exclusion

NOT-IF-THEN operation (synonym)

AND-NOT operation (synonym; deprecated)

EXCEPT operation (synonym; deprecated)

The dyadic Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if the first operand has the Boolean value 1 and the second has the Boolean value 0.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.55

väljalõikus

maskimine (synonym)

Kõigi lõikemaski piires asuvate kuvaelementide tõkestamine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.55

shielding

reverse clipping (synonym)

Suppression of all display elements that lie within a given clip mask.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.54

välja meldima

välja logima (synonym)

Seanssi lõpetama.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.54

to log off

to log out (synonym)

To end a session.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.07

välja saalima

Teisaldama * andme kogumeid, näiteks mitmesuguse mahuga faile või programme * põhimälust * välismällu, et vabastada põhimälu muuks otstarbeks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.07

to roll out

To transfer sets of data, such as files or computer programs of various sizes, from main storage to auxiliary storage for the purpose of freeing main storage for another use.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.25

väljastamatus

Edastussündmus, mille käigus teisaldusagent teeb kindlaks, et sõnumit ei saa väljastada selle esmasaajatele või teadet ei saa väljastada vastava sõnumi või sondi * lähetajale.
Märkus:
Sõnumi korral genereerib teisaldusagent väljastamatusteate.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.25

nondelivery

A transmittal event in which a message transfer agent determines that a message cannot be delivered to its immediate recipients, or a report cannot be delivered to the originator of the corresponding message or probe.
Märkus:
In the case of a message, the message transfer agent generates a nondelivery report.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.08

väljastamatusest teatamise teenus

Teenus, mis võimaldab lähetaja * kasutajaagendil nõuda teatamist sellest, et sisseantud sõnumit ei väljastatud saaja kasutajaagendile või pääsuplokile.
Märkus:
Sõnumi väljastamata jäämise põhjus võib olla lisatud teatesse ühe osana.
Mitme saajaga sõnumi korral võib selline teatamine puudutada kõiki saajaid, kellele sõnumit ei saadud väljastada, või ükskõik millist nende hulgast.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.08

nondelivery notification service

A service that enables an originator's * user agent to request to be notified if a submitted message was not delivered to the recipient's user agent or to an access unit.
Märkus:
The reason the message was not delivered may be included as part of the notification.
In the case of a multirecipient message, this notification can refer to any or all recipients to whom the message could not be delivered.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.34

väljastus

Protsess, millega infotöötlussüsteem või tema suvaline osa edastab enda seest andmeid väljapoole.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.34

output (process)

The process by which an information processing system, or any of its parts, transfers data outside of that system or part.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.16

väljastus

Edastussamm, mille käigus teisaldusagent kannab sõnumi või teate üle potentsiaalse saaja * sõnumisalvestisse või kasutajaagendile.
Märkus:
Väljastusest ei tulene, et kasutajal on aset leidnud vastuvõtt.
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.16

delivery

A transmittal step in which a message transfer agent conveys a message or report to the message store or to the user agent of a potential recipient.
Märkus:
Delivery does not imply that a receipt by the user has taken place.
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.02.05

väljastus

Arvuti suvalisest koostisosast andmete väljatekitamise protsess.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.02.05

output (process)

The process that consists of the production of data from any component part of a computer.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur