[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.01.54

välja meldima

välja logima (synonym)

Seanssi lõpetama.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.54

to log off

to log out (synonym)

To end a session.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.07

välja saalima

Teisaldama * andme kogumeid, näiteks mitmesuguse mahuga faile või programme * põhimälust * välismällu, et vabastada põhimälu muuks otstarbeks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.07

to roll out

To transfer sets of data, such as files or computer programs of various sizes, from main storage to auxiliary storage for the purpose of freeing main storage for another use.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.25

väljastamatus

Edastussündmus, mille käigus teisaldusagent teeb kindlaks, et sõnumit ei saa väljastada selle esmasaajatele või teadet ei saa väljastada vastava sõnumi või sondi * lähetajale.
Märkus:
Sõnumi korral genereerib teisaldusagent väljastamatusteate.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.25

nondelivery

A transmittal event in which a message transfer agent determines that a message cannot be delivered to its immediate recipients, or a report cannot be delivered to the originator of the corresponding message or probe.
Märkus:
In the case of a message, the message transfer agent generates a nondelivery report.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.08

väljastamatusest teatamise teenus

Teenus, mis võimaldab lähetaja * kasutajaagendil nõuda teatamist sellest, et sisseantud sõnumit ei väljastatud saaja kasutajaagendile või pääsuplokile.
Märkus:
Sõnumi väljastamata jäämise põhjus võib olla lisatud teatesse ühe osana.
Mitme saajaga sõnumi korral võib selline teatamine puudutada kõiki saajaid, kellele sõnumit ei saadud väljastada, või ükskõik millist nende hulgast.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.08

nondelivery notification service

A service that enables an originator's * user agent to request to be notified if a submitted message was not delivered to the recipient's user agent or to an access unit.
Märkus:
The reason the message was not delivered may be included as part of the notification.
In the case of a multirecipient message, this notification can refer to any or all recipients to whom the message could not be delivered.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.34

väljastus

Protsess, millega infotöötlussüsteem või tema suvaline osa edastab enda seest andmeid väljapoole.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.34

output (process)

The process by which an information processing system, or any of its parts, transfers data outside of that system or part.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.16

väljastus

Edastussamm, mille käigus teisaldusagent kannab sõnumi või teate üle potentsiaalse saaja * sõnumisalvestisse või kasutajaagendile.
Märkus:
Väljastusest ei tulene, et kasutajal on aset leidnud vastuvõtt.
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.16

delivery

A transmittal step in which a message transfer agent conveys a message or report to the message store or to the user agent of a potential recipient.
Märkus:
Delivery does not imply that a receipt by the user has taken place.
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.02.05

väljastus

Arvuti suvalisest koostisosast andmete väljatekitamise protsess.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.02.05

output (process)

The process that consists of the production of data from any component part of a computer.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.07

väljastusest teatamise teenus

Teenus, mis võimaldab lähetaja * kasutajaagendil nõuda ilmutatud teatamist sellest, et sisseantud sõnum väljastati saaja kasutajaagendile või pääsuplokile edukalt.
Märkus:
Väljastusest teatamine ei tähenda, et kasutaja on sooritanud vastuvõtu.
Mitme saajaga sõnumi korral saab seda teenust nõuda iga saaja kohta eraldi.
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.07

delivery notification service

A service that enables an originator's * user agent to request to be explicitly notified when a submitted message was successfully delivered to a recipient user agent or an access unit.
Märkus:
Delivery notification does not imply that a receipt by the user has taken place.
In the case of a multirecipient message, this service can be requested on a per-recipient basis.
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.12

väljastuse tõestuse teenus

Teenus, mis võimaldab sõnumi * lähetajal saada verifitseeringut selle kohta, et sõnum väljastati määratud saajaile.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.12

proof of delivery service

A service that enables the originator of a message to obtain verification that it has been delivered to its intended recipients.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.13

väljatüüp

Andmetüüp, mille eksemplarid on teatavas kontseptuaalses kontekstis elemendilised ja esitavad selles kontekstis elemendiloomulist informatsiooni.
Näide:
Mingis käsitletavas kontekstis võib andmetüüp „Kuupäev„ olla elementaarne, teistes kontekstides aga võib koosneda väljatüüpidest „Aasta„, „Kuu„ ja „Päev„.
Märkus:
Mõnedes kontekstides võib väljatüüp olla skalaar tüüp või liittüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.13

field type

A data type, the instances of which are elementary within a certain conceptual context and that, within this context, represent information of elementary nature.
Näide:
In a given context, a data type „Date„ may be elementary but in other contexts it may consist of field types „Year„, „Month„, and „Day„.
Märkus:
In some contexts, a field type may be a scalar type or a composite type.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.18

väljavõtt

Edastussamm, mille käigus sõnum või teade võetakse kasutaja * sõnumisalvestist ja kantakse üle selle kasutaja kasutajaagendile.
Märkus:
See kasutaja on tegelik saaja.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.18

retrieval

A transmittal step in which a message or report is extracted from the user's * message store and conveyed to the user's user agent.
Märkus:
This user is an actual recipient.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur