[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
C18

vähendaja

lahutatav (synonym)

Arv või suurus, mis lahutamis tehtes lahutatakse vähendatavast.

[en]
C18

subtrahend

In a subtraction operation, the number or quantity subtracted from the minuend.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C17

vähendatav

Arv või suurus, millest lahutamis tehtes lahutatakse teine arv või suurus.

[en]
C17

minuend

In a subtraction operation, the number or quantity from which another number or quantity its subtracted.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.02

väli

Andmekandjal või mäluseadmes määratud ala, mida kasutatakse mingisse teatud klassi kuuluvate andmeelementide jaoks.
Näide:
Rühm märgi kohti, mida kasutatakse palkade sisestuseks või kuvamiseks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.02

field

On a data medium or in storage, a specified area used for a particular class of data elements.
Näide:
A group of character positions used to enter or display wage rates on a screen.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.13

väline

välis- (synonym)

Omane keeletarindile, mis on defineeritud väljaspool moodulit, milles talle viidatakse.
Märkus:
Nime andmiseks ja kogu määratluse välisuse osutamiseks võib moodulis olla vajalik deklaratsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.13

external

Pertaining to a language construct that is defined outside the module in which it is referenced.
Märkus:
A declaration may be required within the module to provide.a name and to indicate that the complete definition is external.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.15

välismälu

välissalvesti (synonym)

Mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljundkanalite kaudu.
Märkus:
Välismälu võib mõnikord lugeda välisseadmeks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.15

external storage

auxiliary storage (synonym)

Storage that is accessible to a processor only through input-output channels.
Märkus:
An external storage may sometimes be considered as peripheral equipment.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.19

välisprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada väliselt andmekandjalt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.19

calculator with external program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered from an external data medium and to be retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.07

välisseadmed

Kõik seadmed, mida juhib mingi teatav arvuti, ja mis suudavad sellega suhelda.
Näide:
Sisend-väljundseadmed, * välissalvesti.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.07

peripheral equipment

Any device that is controlled by and can communicate with a particular computer.
Näide:
Input-output units, * external storage.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.17

välissidestus

Sidestus, mille puhul muutujate sidestust saab reguleerida, piirates seda nii, et ta puudutab ainult neid muutujaid, mis on formaalselt deklareeritud välisteks.
Märkus:
PL/1 on üks neid programmikeeli, millel on välissidestus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.17

external coupling

Coupling in which the coupling of variables can be controlled by limiting it to those variables that are formally declared to be external.
Märkus:
PL/1 is one of the programming languages with this capability.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.03

välisskeem

Andmebaasi skeemi see osa, mis puudutab välistaset ning mis määrab konkreetses kasutajavaates võimalike lause kogumite esitused, kaasa arvatud nende esituste manipuleerimisaspektid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.03

external schema

The part of a database schema that pertains to the external level and that defines the external representations of the possible collections of sentences within a particular user view including the manipulation aspects of these representations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.01

välistase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad informatsiooni * kasutajakeskset esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.01

external level

A level of consideration at which all aspects deal with the user-oriented representation of information.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.08

välistav-VÕI-lülitus

mitteekvivalentsuslülitus (synonym)

Mitteekvivalentsi * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.08

EXCLUSIVE-OR gate

EXCLUSIVE-OR element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of non-equivalence.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur