[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.47

protsessi eesmärk

protsessi sooritamise üldised mõõdetavad sihid ja protsessi tõhusa teostamise tõenäolised tulemid
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.47

process purpose

the high level measurable objectives of performing the process and the likely outcomes of effective implementation of the process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.48

protsessi etalonmudel

mudel, mis koosneb mingisse elutsüklisse kuuluvate protsesside määratlustest, väljendatult protsessi eesmärgi ja tulemitena, koos protsesside vahelisi seoseid kirjeldava arhitektuuriga
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.48

Process Reference Model

a model comprising definitions of processes in a life cycle described in terms of process purpose and outcomes, together with an architecture describing the relationships between the processes
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.29

protsessi hindamine

organisatsiooniüksuse protsesside korrakohane hindamine mingi protsessihindamise mudeli alusel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.29

process assessment

a disciplined evaluation of an organizational unit’s processes against a Process Assessment Model
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.04

protsessijuhtimise aparatuur

Aparatuur, mis mõõdab tehnilise protsessi muutujaid, suunab protsessi vastavalt juht signaalidele, mis tulevad protsessiarvutilt, ning sooritab asjakohaseid signaali formeerimisi.
Näide:
andurid, muundurid, täiturid.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.04

process control equipment

Equipment that measures the variables of a technical process, directs the process according to control signals from the process computer system, and provides appropriate signal transformation.
Näide:
sensors, transducers, actuators.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.11

protsessi katkestussignaal

Tehnilisest protsessist lähtuv signaal, mis kutsub protsessiarvutis esile katkestuse.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.11

process interrupt signal

A signal that originates from a technical process and that causes an interrupt in the process computer system.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.38

protsessi kontekst

hindamise lähteandmetes dokumenteeritud tegurite kogum, mis mõjutab protsessi atribuutide hinnete otsustamist, mõistmist ja võrreldavust
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.38

process context

the set of factors, documented in the assessment input, that influence the judgment, comprehension and comparability of process attribute ratings
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.03

protsessiliides

Protsessiarvuti * funktsionaalüksus, mis sobitab protsessijuhtimise aparatuuri * arvutisüsteemiga.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.03

process interface system

A functional unit that adapts process control equipment to the computer system in a process computer system.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.39

protsessimõõde

asjakohas(t)es protsessi etalonmudeli(te)s määratletud protsessidega selgelt seotud elemendikogum protsessi hindamise mudelis
Märkus:
MÄRKUS. Protsesse võidakse rühmitada mitmesuguste kriteeriumide alusel. Näiteks osas 15504-5 rühmitatakse nad omavahel seotud tegevuste kategooriateks.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.39

process dimension

the set of elements in a Process Assessment Model explicitly related to the processes defined in the relevant Process Reference Model(s)
Märkus:
NOTE The processes may be grouped based on different criteria. For example in 15504-5 they are grouped into categories of related activities
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.46

protsessi profiil

hinnatava protsessi protsessiatribuutide hinnete kogum
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.46

process profile

the set of process attribute ratings for an assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.45

protsessi sooritus

protsessi eesmärgi saavutamise ulatus protsessi täitmisel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.45

process performance

the extent to which the execution of a process achieves its purpose
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.33

protsessi suutvus

iseloomustus protsessi võime kohta saavutada praegusi või kavandatud eesmärke
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.33

process capability

a characterization of the ability of a process to meet current or projected business goals
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur