[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.34

protsessi suutvuse määramine

organisatsioonis valitud protsesside süstemaatiline hindamine ja analüüs, mis sooritatakse sihtsuutvuse alusel ning eesmärgiga tuvastada tugevusi, nõrkusi ja riske, mis on seotud protsesside rakendamisega mingi spetsifitseeritud nõude täitmiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.34

process capability determination

a systematic assessment and analysis of selected processes within an organization against a target capability, carried out with the aim of identifying the strengths, weaknesses and risks associated with deploying the processes to meet a particular specified requirement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.35

protsessi suutvuse määramise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab protsessi suutvuse määramise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle läbiviimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.35

process capability determination sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the process capability determination to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.36

protsessi suutvuse tase

punkt (protsessisuutvuse) kuuepunktilisel järgarvskaalal, mis esitab protsessi suutvust, kusjuures iga tase tugineb madalama taseme suutvusele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.36

process capability level

a point on the six-point ordinal scale (of process capability) that represents the capability of the process; each level builds on the capability of the level below
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.37

protsessi suutvuse taseme hinne

hinnatava protsessi protsessiatribuutide hinnetest tuletatav saavutatud protsessisuutvuse taseme esitus
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.37

process capability level rating

a representation of the achieved process capability level derived from the process attribute ratings for an assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.44

protsessi tulem

jälgitav protsessi tulemus
Märkus:
MÄRKUS. Tulem on tehis, oluline olekumuutus või spetsifitseeritud kitsenduste rahuldamine.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.44

process outcome

an observable result of a process
Märkus:
NOTE An outcome is an artefact, a significant change of state or the meeting of specified constraints.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.01

protsessor

Arvuti * funktsionaalüksus, mis interpreteerib ja täidab * käske.
Märkus:
Protsessor koosneb vähemalt juhtseadmest ja aritmeetika-loogikaseadmest.
See artikkel asendab ISO 2382-10:1979 artikli 10.01.02.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.01

processor

In a computer, a functional unit that interprets and executes * instructions.
Märkus:
A processor consists of at least an instruction control unit and an arithmetic and logic unit.
This entry replaces entry 10.01.02 of ISO 2382-10 : 1979.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.08

protsessor

Arvuti * funktsionaalüksus, mis interpreteerib ja täidab * käske.
Märkus:
Protsessor koosneb vähemalt käsuseadmest ja aritmeetika-loogikaseadmest.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.08

processor

In a computer, a functional unit that interprets and executes * instructions.
Märkus:
A processor consists of at least an instruction control unit and an arithmetic and logic unit.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.01.02

protsessor

Käske tõlgendav ja täitev * funktsionaalüksus * arvutis.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.02

processor

In a computer, a functional unit that interprets and executes * instructions.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.05

protsessoriaeg

Nende ajavahemike summa, mille kestel protsessorid tegelikult täitsid * programmi.
Märkus:
Vrd täielik käitusaeg.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.05

processor time

The sum of the time intervals in which processors actually executed a program.
Märkus:
Contrasts with elapsed time.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.09

pseudojuhuslike arvude jada

pseudojuhuarvujada (synonym)

Arvujada, milles arvud on määratud mingi kindla aritmeetilise protsessiga, kuid mis on teatud otstarbeks niisama hea kui juhuarvujada.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.09

pseudo-random number sequence

A sequence of numbers that has been determined by some defined arithmetic process but is effectively a random number sequence for the purpose for which it is required.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.15

pseudokontrast

Nägemisillusioon, mille tõttu pildi mingi piirkond sõltuvalt ümbruse paistvusest näib heledam või tumedam.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.15

simultaneous contrast

The visual illusion that makes a region of an image (30.01.08) appear brighter or darker depending upon the surrounding brightness (30.05.07).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur