[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.39

protsessimõõde

asjakohas(t)es protsessi etalonmudeli(te)s määratletud protsessidega selgelt seotud elemendikogum protsessi hindamise mudelis
Märkus:
MÄRKUS. Protsesse võidakse rühmitada mitmesuguste kriteeriumide alusel. Näiteks osas 15504-5 rühmitatakse nad omavahel seotud tegevuste kategooriateks.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.39

process dimension

the set of elements in a Process Assessment Model explicitly related to the processes defined in the relevant Process Reference Model(s)
Märkus:
NOTE The processes may be grouped based on different criteria. For example in 15504-5 they are grouped into categories of related activities
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.46

protsessi profiil

hinnatava protsessi protsessiatribuutide hinnete kogum
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.46

process profile

the set of process attribute ratings for an assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.45

protsessi sooritus

protsessi eesmärgi saavutamise ulatus protsessi täitmisel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.45

process performance

the extent to which the execution of a process achieves its purpose
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.33

protsessi suutvus

iseloomustus protsessi võime kohta saavutada praegusi või kavandatud eesmärke
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.33

process capability

a characterization of the ability of a process to meet current or projected business goals
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.34

protsessi suutvuse määramine

organisatsioonis valitud protsesside süstemaatiline hindamine ja analüüs, mis sooritatakse sihtsuutvuse alusel ning eesmärgiga tuvastada tugevusi, nõrkusi ja riske, mis on seotud protsesside rakendamisega mingi spetsifitseeritud nõude täitmiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.34

process capability determination

a systematic assessment and analysis of selected processes within an organization against a target capability, carried out with the aim of identifying the strengths, weaknesses and risks associated with deploying the processes to meet a particular specified requirement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.35

protsessi suutvuse määramise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab protsessi suutvuse määramise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle läbiviimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.35

process capability determination sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the process capability determination to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.36

protsessi suutvuse tase

punkt (protsessisuutvuse) kuuepunktilisel järgarvskaalal, mis esitab protsessi suutvust, kusjuures iga tase tugineb madalama taseme suutvusele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.36

process capability level

a point on the six-point ordinal scale (of process capability) that represents the capability of the process; each level builds on the capability of the level below
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.37

protsessi suutvuse taseme hinne

hinnatava protsessi protsessiatribuutide hinnetest tuletatav saavutatud protsessisuutvuse taseme esitus
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.37

process capability level rating

a representation of the achieved process capability level derived from the process attribute ratings for an assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.44

protsessi tulem

jälgitav protsessi tulemus
Märkus:
MÄRKUS. Tulem on tehis, oluline olekumuutus või spetsifitseeritud kitsenduste rahuldamine.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.44

process outcome

an observable result of a process
Märkus:
NOTE An outcome is an artefact, a significant change of state or the meeting of specified constraints.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.01

protsessor

Arvuti * funktsionaalüksus, mis interpreteerib ja täidab * käske.
Märkus:
Protsessor koosneb vähemalt juhtseadmest ja aritmeetika-loogikaseadmest.
See artikkel asendab ISO 2382-10:1979 artikli 10.01.02.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.01

processor

In a computer, a functional unit that interprets and executes * instructions.
Märkus:
A processor consists of at least an instruction control unit and an arithmetic and logic unit.
This entry replaces entry 10.01.02 of ISO 2382-10 : 1979.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.08

protsessor

Arvuti * funktsionaalüksus, mis interpreteerib ja täidab * käske.
Märkus:
Protsessor koosneb vähemalt käsuseadmest ja aritmeetika-loogikaseadmest.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.08

processor

In a computer, a functional unit that interprets and executes * instructions.
Märkus:
A processor consists of at least an instruction control unit and an arithmetic and logic unit.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur