[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.40

protsesside täiustamine

meetmed organisatsiooni protsesside muutmiseks nii, et need toimivamalt ja/või tõhusamalt vastaksid organisatsiooni tegevuseesmärkidele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.40

process improvement

actions taken to change an organization's processes so that they more effectively and/or efficiently meet the organization's business goals
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.41

protsesside täiustamise kava

kõik spetsifitseeritud täiustuseesmärke puudutavad strateegiad, poliitikad, eesmärgid, kohustused ja tegevused
Märkus:
MÄRKUS. Protsesside täiustamise kava võib hõlmata mitu protsesside täiustamise täielikku tsüklit.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.41

process improvement programme

all the strategies, policies, goals, responsibilities and activities concerned with the achievement of specified improvement goals
Märkus:
NOTE A process improvement programme can span more than one complete cycle of process improvement.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.42

protsesside täiustamise projekt

protsesside täiustamise kava iga selline alamhulk, mis moodustab kooskõlalise meetmestiku mingi konkreetse täiustuse saavutamiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.42

process improvement project

any subset of the process improvement programme that forms a coherent set of actions to achieve a specific improvement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.43

protsesside täiustamise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab protsesside täiustamise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle läbiviimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.43

process improvement sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the process improvement to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.47

protsessi eesmärk

protsessi sooritamise üldised mõõdetavad sihid ja protsessi tõhusa teostamise tõenäolised tulemid
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.47

process purpose

the high level measurable objectives of performing the process and the likely outcomes of effective implementation of the process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.48

protsessi etalonmudel

mudel, mis koosneb mingisse elutsüklisse kuuluvate protsesside määratlustest, väljendatult protsessi eesmärgi ja tulemitena, koos protsesside vahelisi seoseid kirjeldava arhitektuuriga
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.48

Process Reference Model

a model comprising definitions of processes in a life cycle described in terms of process purpose and outcomes, together with an architecture describing the relationships between the processes
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.29

protsessi hindamine

organisatsiooniüksuse protsesside korrakohane hindamine mingi protsessihindamise mudeli alusel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.29

process assessment

a disciplined evaluation of an organizational unit’s processes against a Process Assessment Model
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.04

protsessijuhtimise aparatuur

Aparatuur, mis mõõdab tehnilise protsessi muutujaid, suunab protsessi vastavalt juht signaalidele, mis tulevad protsessiarvutilt, ning sooritab asjakohaseid signaali formeerimisi.
Näide:
andurid, muundurid, täiturid.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.04

process control equipment

Equipment that measures the variables of a technical process, directs the process according to control signals from the process computer system, and provides appropriate signal transformation.
Näide:
sensors, transducers, actuators.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.11

protsessi katkestussignaal

Tehnilisest protsessist lähtuv signaal, mis kutsub protsessiarvutis esile katkestuse.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.11

process interrupt signal

A signal that originates from a technical process and that causes an interrupt in the process computer system.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.38

protsessi kontekst

hindamise lähteandmetes dokumenteeritud tegurite kogum, mis mõjutab protsessi atribuutide hinnete otsustamist, mõistmist ja võrreldavust
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.38

process context

the set of factors, documented in the assessment input, that influence the judgment, comprehension and comparability of process attribute ratings
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.03

protsessiliides

Protsessiarvuti * funktsionaalüksus, mis sobitab protsessijuhtimise aparatuuri * arvutisüsteemiga.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.03

process interface system

A functional unit that adapts process control equipment to the computer system in a process computer system.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur