[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
32.04.03

potentsiaalne saaja

Iga kasutaja või levinimistu, kellele (millele) võidakse sõnum või sond üle kanda.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.03

potential recipient

Any user or distribution list to which a message or probe may be conveyed.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.13

preambula

Andmejaamast edastatud, kaadrile eelnev ettemääratud biti muster sünkroniseerimiseks teiste andmejaamadega.
Märkus:
Mõnedes protokollides on preambula kaadri osa.
Vt. joonis 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.13

preamble

A specified bit pattern transmitted by a data station, that precedes a frame in order to establish synchronization with other data stations.
Märkus:
In some protocols, the preamble is part of the frame.
See Figure 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.34

preambula

Magnetkandjal iga ploki algusesse salvestatav sünkroniseerimisotstarbeline biti jada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.34

preamble

A sequence of bits recorded at the beginning of each block on a magnetic medium for the purpose of synchronization.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.13

predikaat

Verbile analoogiline kontseptuaalskeemikeele lingvistiline tarind, mis piiritleb lauses viidatud olemeid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.13

predicate

A linguistic construct in a conceptual schema language, analogous to a verb, that qualifies entities referred to in a sentence.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.08.02

prefiksesitus

prefiksnotatsioon (synonym)

Matemaatiliste avaldiste esitusviis, kus iga tehtemärk eelneb oma operandidele ning tähistab tehet, mis tuleb sooritada talle järgnevate operandide või vahe tulemitega.
Näide:
A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega x + ABC.
P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega & P & QR või (P(QR.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.08.02

prefix notation

Polish notation (synonym)

parenthesis-free notation (synonym)

Lukasiewicz notation (synonym)

A method of forming mathematical expressions in which each operator precedes its operands and indicates the operation to be performed on the operands or the intermediate results that follow it.
Näide:
A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression x + ABC.
P AND the result of Q AND R is represented by the expression & P & QR.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.15

Prewitti operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.15

Prewitt operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.09

primaarindeks

Primaarvõtmete * indeks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.09

primary index

An index for primary keys.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.41

primaarjaam

Lüli kõrgjuhtimisega * andmejaama osa, mis toetab esmaseid andmesidelüli juhtimise funktsioone, genereerib edastatavaid käske ja tõlgendab saadud reaktsioone.
Märkus:
Primaarjaamale pandud eriülesannete hulka kuuluvad juht signaalide vahetuse algatamine, andme voo korraldus ning veatõrje ja veajärgse taaste funktsioonidega seotud toimingud.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.41

primary station

In high-level data link control, the part of the data station that supports the primary control functions of the data link, generates commands to be transmitted, and interprets received responses.
Märkus:
Specific responsibilities assigned to the primary station include initialization of control signal interchange, organization of data flow, and actions regarding error control and error recovery functions.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.13

primaarvõti

Võti, mis üheselt identifitseerib ühe kirje.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.13

primary key

A key that unambiguously identifies one record.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.15

primitiiv

teenuseprimitiiv (synonym)

Teenusetarbija ja teenuseandja vahelise interaktsiooni abstraktne kirjeldus.
Märkus:
Teenusetarbija on harilikult subjekt. Teenuseandja vaadeldavas kihis sisaldab tavaliselt selle kihi subjekte ja mingit madalama kihi teenust (välja arvatud füüsilises kihis). Seetõttu on primitiiv ühtlasi kahe naabersubjekti vahelise interaktsiooni abstraktne kirjeldus.
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.15

primitive

service primitive (synonym)

An abstract description of an interaction between a service user and a service provider.
Märkus:
A service user is usually an entity. A service provider at a given layer usually comprises entities of that layer and a lower layer service (except at the physical layer). Therefore, a primitive is also an abstract description of an interaction between two adjacent entities.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.29

primitiiv

Suvaline lihtne joonistusfunktsioon raalgraafikas, näiteks ristkülik, sirgjoon, ellips, hulknurk vms.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.29

primitive

In computer graphics, one of several simple functions for drawing on the screen, induding, for example, the rectangle, line, ellipse, polygon, and so on.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur