[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.02.08

postfiksloogikaga kalkulaator

pöördloogikaga kalkulaator (synonym)

Kalkulaator, mille siseahelad võimaldavad esimese operandi sisestada ilme tehtemärkideta, sisestusklahvi abil, järgmistele operandidele aga peavad vahetult järgnema tehtemärgid.
Näide:
postfiksloogikaga kalkulaatoris kasutatav operatsioonijada ülesande (12 + 3 - 5)/2 = 5 lahendamiseks.
Märkus:
Liitmise ja lahutamise kombineerimisel korrutamise ja jagamisega ei pea kasutaja võtma vahe tulemeid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.08

calculator with postfix notation logic

calculator with suffix notation logic (synonym)

calculator with reverse-Polish notation logic (synonym)

A calculator in which the internal circuitry allows the first operand to be entered without operating symbols by means of an „Enter„ key and the subsequent operands are immediately followed by the operating symbols.
Näide:
The sequence of operations used in a calculator with postfix notation logic entry to solve the problem.
Märkus:
When combining addition and subtraction with multiplication and division, the operator is not required to take interim results.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.01.08

postiloend

leviloend (synonym)

Lähetaja määratletud ja nimetatud või tema jaoks määratud ettenähtud saajate * loend.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.08

distribution list

A list of intended recipients defined and named by, or for the use of, the originator.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.06

postitama

Raalkonverentsile sõnumit saatma.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.06

to post

To send a message to a computer conference.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.02.03

postkast

elektronpostkast (synonym)

Loogilise mälu või virtuaalmälu ala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva elektronposti poole.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.02.03

mailbox

electronic mailbox (synonym)

A logical or virtual storage area through which incoming and outgoing electronic mail is accessed.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.07

postkast

elektronpostkast (synonym)

Konkreetse kasutaja jaoks talletatud * sõnumeid sisaldav funktsionaalüksus.
Märkus:
Postkastis võidakse hoida sissetulnud või väljaminevat posti või mõlemat.
See artikkel on ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.02.03 modifitseeritud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.07

mailbox

electronic mailbox (synonym)

A functional unit that contains stored * messages for a specific user.
Märkus:
A mailbox can hold either incoming or outgoing mail or both.
This entry is a modified version of the entry 27.02.03 in ISO/IEC 2382-27:1994.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.03

potentsiaalne saaja

Iga kasutaja või levinimistu, kellele (millele) võidakse sõnum või sond üle kanda.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.03

potential recipient

Any user or distribution list to which a message or probe may be conveyed.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.13

preambula

Andmejaamast edastatud, kaadrile eelnev ettemääratud biti muster sünkroniseerimiseks teiste andmejaamadega.
Märkus:
Mõnedes protokollides on preambula kaadri osa.
Vt. joonis 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.13

preamble

A specified bit pattern transmitted by a data station, that precedes a frame in order to establish synchronization with other data stations.
Märkus:
In some protocols, the preamble is part of the frame.
See Figure 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.34

preambula

Magnetkandjal iga ploki algusesse salvestatav sünkroniseerimisotstarbeline biti jada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.34

preamble

A sequence of bits recorded at the beginning of each block on a magnetic medium for the purpose of synchronization.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.13

predikaat

Verbile analoogiline kontseptuaalskeemikeele lingvistiline tarind, mis piiritleb lauses viidatud olemeid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.13

predicate

A linguistic construct in a conceptual schema language, analogous to a verb, that qualifies entities referred to in a sentence.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.08.02

prefiksesitus

prefiksnotatsioon (synonym)

Matemaatiliste avaldiste esitusviis, kus iga tehtemärk eelneb oma operandidele ning tähistab tehet, mis tuleb sooritada talle järgnevate operandide või vahe tulemitega.
Näide:
A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega x + ABC.
P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega & P & QR või (P(QR.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.08.02

prefix notation

Polish notation (synonym)

parenthesis-free notation (synonym)

Lukasiewicz notation (synonym)

A method of forming mathematical expressions in which each operator precedes its operands and indicates the operation to be performed on the operands or the intermediate results that follow it.
Näide:
A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression x + ABC.
P AND the result of Q AND R is represented by the expression & P & QR.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.15

Prewitti operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.15

Prewitt operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur