[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.02.33

positsioneerimisaeg

rajaotsiaeg (synonym)

Aeg, mis kulub otsepöördusega * mäluseadme * pöördusvarre positsioneerimiseks õigele rajale.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.33

seek time

positioning time (synonym)

The time required for the access arm of a direct access * storage device to be positioned on the appropriate track.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.01

positsioonarvusüsteem

positsioonsüsteem (synonym)

Arvusüsteem, milles arv esitatakse järjestatud * märgi hulgaga, nii et mingi märgiga lisanduv väärtus sõltub märgi asukohast ja märgi väärtusest.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.01

positionalrepresentationsystem

positionalsystem (synonym)

positional notation (synonym)

Any numeration system in which a number is represented by an ordered set of characters in such a way that the value contributed by a character depends upon its position as well as upon its value.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.02

positsioonesitus

positsioonkuju (synonym)

Arvu esitus positsioonsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.02

positional representation

A representation of a number in a positional representation system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.06

positsiooni korratavus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.06

positional repeatability
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.35

postambula

Magnetkandjal iga ploki lõppu salvestatav biti jada tagasisuunas lugemise sünkroniseerimiseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.35

postamble

A sequence of bits recorded at the end of each block on a magnetic medium, for the purpose of synchronization when reading backward.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.08.03

postfiksesitus

postfiksnotatsioon (synonym)

Matemaatiliste avaldiste esitusviis, kus igale tehtemärgile eelnevad ta operandid ning tehtemärk tähistab tehet, mis tuleb sooritada talle eelnevate operandide või vahe tulemitega.
Näide:
A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega AB + C x.
P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega PQR && või PQR((.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.08.03

postfix notation

suffix notation (synonym)

reverse Polish notation (synonym)

A method of forming mathematical expressions in which each operator is preceded by its operands and indicates the operation to be performed on the operands or the intermediate results that precede it.
Näide:
A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression AB + C x.
P AND the result of Q AND R is represented by the expression PQR &&.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.08

postfiksloogikaga kalkulaator

pöördloogikaga kalkulaator (synonym)

Kalkulaator, mille siseahelad võimaldavad esimese operandi sisestada ilme tehtemärkideta, sisestusklahvi abil, järgmistele operandidele aga peavad vahetult järgnema tehtemärgid.
Näide:
postfiksloogikaga kalkulaatoris kasutatav operatsioonijada ülesande (12 + 3 - 5)/2 = 5 lahendamiseks.
Märkus:
Liitmise ja lahutamise kombineerimisel korrutamise ja jagamisega ei pea kasutaja võtma vahe tulemeid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.08

calculator with postfix notation logic

calculator with suffix notation logic (synonym)

calculator with reverse-Polish notation logic (synonym)

A calculator in which the internal circuitry allows the first operand to be entered without operating symbols by means of an „Enter„ key and the subsequent operands are immediately followed by the operating symbols.
Näide:
The sequence of operations used in a calculator with postfix notation logic entry to solve the problem.
Märkus:
When combining addition and subtraction with multiplication and division, the operator is not required to take interim results.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.01.08

postiloend

leviloend (synonym)

Lähetaja määratletud ja nimetatud või tema jaoks määratud ettenähtud saajate * loend.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.08

distribution list

A list of intended recipients defined and named by, or for the use of, the originator.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.06

postitama

Raalkonverentsile sõnumit saatma.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.06

to post

To send a message to a computer conference.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.02.03

postkast

elektronpostkast (synonym)

Loogilise mälu või virtuaalmälu ala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva elektronposti poole.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.02.03

mailbox

electronic mailbox (synonym)

A logical or virtual storage area through which incoming and outgoing electronic mail is accessed.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.07

postkast

elektronpostkast (synonym)

Konkreetse kasutaja jaoks talletatud * sõnumeid sisaldav funktsionaalüksus.
Märkus:
Postkastis võidakse hoida sissetulnud või väljaminevat posti või mõlemat.
See artikkel on ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.02.03 modifitseeritud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.07

mailbox

electronic mailbox (synonym)

A functional unit that contains stored * messages for a specific user.
Märkus:
A mailbox can hold either incoming or outgoing mail or both.
This entry is a modified version of the entry 27.02.03 in ISO/IEC 2382-27:1994.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur