[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
35.03.06

postitama

Raalkonverentsile sõnumit saatma.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.06

to post

To send a message to a computer conference.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.02.03

postkast

elektronpostkast (synonym)

Loogilise mälu või virtuaalmälu ala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva elektronposti poole.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.02.03

mailbox

electronic mailbox (synonym)

A logical or virtual storage area through which incoming and outgoing electronic mail is accessed.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.07

postkast

elektronpostkast (synonym)

Konkreetse kasutaja jaoks talletatud * sõnumeid sisaldav funktsionaalüksus.
Märkus:
Postkastis võidakse hoida sissetulnud või väljaminevat posti või mõlemat.
See artikkel on ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.02.03 modifitseeritud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.07

mailbox

electronic mailbox (synonym)

A functional unit that contains stored * messages for a specific user.
Märkus:
A mailbox can hold either incoming or outgoing mail or both.
This entry is a modified version of the entry 27.02.03 in ISO/IEC 2382-27:1994.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.03

potentsiaalne saaja

Iga kasutaja või levinimistu, kellele (millele) võidakse sõnum või sond üle kanda.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.03

potential recipient

Any user or distribution list to which a message or probe may be conveyed.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.13

preambula

Andmejaamast edastatud, kaadrile eelnev ettemääratud biti muster sünkroniseerimiseks teiste andmejaamadega.
Märkus:
Mõnedes protokollides on preambula kaadri osa.
Vt. joonis 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.13

preamble

A specified bit pattern transmitted by a data station, that precedes a frame in order to establish synchronization with other data stations.
Märkus:
In some protocols, the preamble is part of the frame.
See Figure 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.34

preambula

Magnetkandjal iga ploki algusesse salvestatav sünkroniseerimisotstarbeline biti jada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.34

preamble

A sequence of bits recorded at the beginning of each block on a magnetic medium for the purpose of synchronization.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.13

predikaat

Verbile analoogiline kontseptuaalskeemikeele lingvistiline tarind, mis piiritleb lauses viidatud olemeid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.13

predicate

A linguistic construct in a conceptual schema language, analogous to a verb, that qualifies entities referred to in a sentence.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.08.02

prefiksesitus

prefiksnotatsioon (synonym)

Matemaatiliste avaldiste esitusviis, kus iga tehtemärk eelneb oma operandidele ning tähistab tehet, mis tuleb sooritada talle järgnevate operandide või vahe tulemitega.
Näide:
A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega x + ABC.
P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega & P & QR või (P(QR.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.08.02

prefix notation

Polish notation (synonym)

parenthesis-free notation (synonym)

Lukasiewicz notation (synonym)

A method of forming mathematical expressions in which each operator precedes its operands and indicates the operation to be performed on the operands or the intermediate results that follow it.
Näide:
A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression x + ABC.
P AND the result of Q AND R is represented by the expression & P & QR.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.15

Prewitti operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.15

Prewitt operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.09

primaarindeks

Primaarvõtmete * indeks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.09

primary index

An index for primary keys.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.41

primaarjaam

Lüli kõrgjuhtimisega * andmejaama osa, mis toetab esmaseid andmesidelüli juhtimise funktsioone, genereerib edastatavaid käske ja tõlgendab saadud reaktsioone.
Märkus:
Primaarjaamale pandud eriülesannete hulka kuuluvad juht signaalide vahetuse algatamine, andme voo korraldus ning veatõrje ja veajärgse taaste funktsioonidega seotud toimingud.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.41

primary station

In high-level data link control, the part of the data station that supports the primary control functions of the data link, generates commands to be transmitted, and interprets received responses.
Märkus:
Specific responsibilities assigned to the primary station include initialization of control signal interchange, organization of data flow, and actions regarding error control and error recovery functions.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur