[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.10.13

loogiline võrdlus

Kahe stringi uurimine nende identsuse määramiseks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.13

logical comparison

The examination of two strings to discover if they are identical.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.07

loogilise lüli esimest tüüpi juhtimine

LLC tüüp 1 (synonym)

Kviteerimiseta ühendusvaba edastus * loogilise lüli juhtimise alamkihis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.07

logical link control type 1

LLC type 1 (synonym)

An unacknowledged connectionless-mode transmission within the logical link control sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.03

loogilise lüli juhtimise alamkiht

LLC-alamkiht (synonym)

Kohtvõrgu * lülikihi see osa, mis toetab meediumist sõltumatuid andmesidelüli funktsioone.
Märkus:
LLC-alamkiht kasutab meediumipöörduse juhtimise alamkihi teenuseid ning annab teenuseid võrgukihile.
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.03

logical link control sublayer

LLC sublayer (synonym)

In a local area network, that part of the data link layer that supports medium-independent data link functions.
Märkus:
The LLC sublayer uses the services of the medium access control sublayer to provide services to the network layer.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.01

loogilise lüli juhtimisprotokoll

LLC-protokoll (synonym)

Kohtvõrgu * protokoll, mis valitseb kaadrite vahetust andmejaamade vahel sõltumatult edastusmeediumi ühiskasutuse viisist.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.01

logical link control protocol

LLC protocol (synonym)

In a local area network, the protocol that governs the exchange of frames between data stations independently of how the transmission medium is shared.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.09

loogilise lüli kolmandat tüüpi juhtimine

LLC tüüp 3 (synonym)

Kviteerimisega ühenduseta edastus * loogilise lüli juhtimise alamkihis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.09

logical link control type 3

LLC type 3 (synonym)

An acknowledged connectionless-mode transmission within the logical link control sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.08

loogilise lüli teist tüüpi juhtimine

LLC tüüp 2 (synonym)

Ühendusega edastus * loogilise lüli juhtimise alamkihis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.08

logical link control type 2

LLC type 2 (synonym)

A connection-mode transmission within the logical link control sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.34

loomekeel

Probleemikeel, mis on mõeldud raalõppe materjali väljatöötamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.34

authoring language

A problem-oriented language designed to develop courseware for computer-aided instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.01

loomekeel

Arvuti kõrgrakendus, mis võimaldab mitte programmeerijal luua uusi multimeedium- või hüpermeedium rakendusi.
Näide:
Delphi, Java, Lingo
Märkus:
Erineb loomekeelest, mis on määratletud 7. osas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.01

authoring language

< hypermedia or multimedia > A high-level computer application that enables a non- programmer to create new multimedia or hypermedia applications.
Näide:
Delphi, Java, Lingo.
Märkus:
Differs from authoring language as defined in part 7.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.05.08

loomulik keel

Keel, mille reeglid põhinevad käibival kasutusel, olemata spetsiaalselt ette kirjutatud.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.08

natural language

A language whose rules are based on current usage without being specifically prescribed.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.18

loomuliku keele mõistmine

Funktsionaalüksuse sooritatav informatsiooni ekstraheerimine talle edastatud loomulikus keeles * tekstist või kõnest ning selle teksti või kõne ja temas esitatu kirjelduse koostamine.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.18

natural-language understanding

natural-language comprehension (synonym)

The extraction of information, by a functional unit, from text or speech communicated to it in a natural language, and the production of a description for both the given text or speech, and what it represents.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.06

luba

Kohtvõrgus volituste sümboliks olev ettemääratud biti rühm, mis antakse järjekorras ühelt andmejaamalt teisele, et osutada jaama, mille kontrolli all on ajutiselt edastusmeedium.
Märkus:
Kogu informatsioon antakse edasi kaadritega. Mõned kaadrid sisaldavad luba, kuid ei sisalda kasutajaandmeid, teised sisaldavad luba, kui mitte andmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.06

token

In a local area network, a specified group of bits serving as a symbol of authority passed successively from one data station to another to indicate the station temporarily in control of the transmission medium.
Märkus:
All information is conveyed by frames. Some frames contain a token and no user data, others contain data and no token.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur