[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
25.05.08

loogilise lüli teist tüüpi juhtimine

LLC tüüp 2 (synonym)

Ühendusega edastus * loogilise lüli juhtimise alamkihis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.08

logical link control type 2

LLC type 2 (synonym)

A connection-mode transmission within the logical link control sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.34

loomekeel

Probleemikeel, mis on mõeldud raalõppe materjali väljatöötamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.34

authoring language

A problem-oriented language designed to develop courseware for computer-aided instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.01

loomekeel

Arvuti kõrgrakendus, mis võimaldab mitte programmeerijal luua uusi multimeedium- või hüpermeedium rakendusi.
Näide:
Delphi, Java, Lingo
Märkus:
Erineb loomekeelest, mis on määratletud 7. osas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.01

authoring language

< hypermedia or multimedia > A high-level computer application that enables a non- programmer to create new multimedia or hypermedia applications.
Näide:
Delphi, Java, Lingo.
Märkus:
Differs from authoring language as defined in part 7.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.05.08

loomulik keel

Keel, mille reeglid põhinevad käibival kasutusel, olemata spetsiaalselt ette kirjutatud.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.08

natural language

A language whose rules are based on current usage without being specifically prescribed.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.18

loomuliku keele mõistmine

Funktsionaalüksuse sooritatav informatsiooni ekstraheerimine talle edastatud loomulikus keeles * tekstist või kõnest ning selle teksti või kõne ja temas esitatu kirjelduse koostamine.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.18

natural-language understanding

natural-language comprehension (synonym)

The extraction of information, by a functional unit, from text or speech communicated to it in a natural language, and the production of a description for both the given text or speech, and what it represents.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.06

luba

Kohtvõrgus volituste sümboliks olev ettemääratud biti rühm, mis antakse järjekorras ühelt andmejaamalt teisele, et osutada jaama, mille kontrolli all on ajutiselt edastusmeedium.
Märkus:
Kogu informatsioon antakse edasi kaadritega. Mõned kaadrid sisaldavad luba, kuid ei sisalda kasutajaandmeid, teised sisaldavad luba, kui mitte andmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.06

token

In a local area network, a specified group of bits serving as a symbol of authority passed successively from one data station to another to indicate the station temporarily in control of the transmission medium.
Märkus:
All information is conveyed by frames. Some frames contain a token and no user data, others contain data and no token.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.01

lubaringvõrk

Ringvõrk, mis võimaldab andmejaamade vahelist ühesuunalist andmeedastust sellise loahaldusprotokolliga, mille kohaselt saabuvad saadetud andmed tagasi lähtejaama.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.01

token-ring network

A ring network that allows unidirectional data transmission between data stations, by a token passing protocol, such that the transmitted data return to the originating station.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.01

lubasiinvõrk

Siinvõrk, milles kasutatakse mingit loahaldusprotokolli.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.01

token-bus network

A bus network in which a token passing protocol is used.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.20

lubatav toiming

Etteantud reeglitele või kitsendustele vastav toiming, mis muudab eeldatavalt kooskõlalise lausete kogumi mingiks kooskõlaliseks lausekogumiks või annab teada kooskõlalise lausekogumi olemasolust infobaasis või kontseptuaalskeemis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.20

permissible action

An action conforming to specified rules or constraints that changes a presumably consistent collection of sentences into a consistent one or makes known a consistent one present in the information base or conceptual schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.01.01

lugema

Võtma andmeid * mäluseadmest, * andmekandjalt või muust allikast.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.01.01

to read

To obtain data from a storage device, from a data medium, or from another source.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.12

lugemis-kirjutusava

Lugemis-kirjutuspeade juurdepääsu radadele võimaldav ava disketi ümbrikus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.12

read/write slot

read/write opening (synonym)

An opening in the jacket of a diskette to allow access to the tracks by the read/write heads.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur