[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.04.17

loogiline pääsu reguleerimine

Informatsioonil põhinevate mehhanismide kasutamine pääsu reguleerimiseks.
Näide:
parooli kasutamine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.17

logical access control

The use of mechanisms related to data or information to provide access control.
Näide:
The use of a password.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.09

loogiline ring

Sellise lubasiinvõrgu abstraktne esitus, kus luba antakse ühelt andmejaamalt teisele üle viisil, mis jäljendab juhtimise edasiandmist ringvõrgus.
Märkus:
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.09

logical ring

The abstract representation of a token-bus network, that is passing a token between data stations in a manner that simulates the passing of control in a ring network.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.09

loogiline skeem

Siseskeemi see osa, mis puudutab loogilist taset ja on seega andmebaasi skeemi osa.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.09

logical schema

The part of the internal schema that pertains to the logical level and that, therefore, is a part of the database schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.07

loogiline tase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad andmebaasi ja ta arhitektuuri, kooskõlas kontseptuaalskeemiga ja vastava infobaasiga, kuid sõltumatult ta füüsilisest teostusest.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.07

logical level

A level of consideration at which all aspects deal with a database and its architecture, consistent with a conceptual schema and the corresponding information base, but abstract from its physical implementation.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.13

loogiline võrdlus

Kahe stringi uurimine nende identsuse määramiseks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.13

logical comparison

The examination of two strings to discover if they are identical.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.07

loogilise lüli esimest tüüpi juhtimine

LLC tüüp 1 (synonym)

Kviteerimiseta ühendusvaba edastus * loogilise lüli juhtimise alamkihis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.07

logical link control type 1

LLC type 1 (synonym)

An unacknowledged connectionless-mode transmission within the logical link control sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.03

loogilise lüli juhtimise alamkiht

LLC-alamkiht (synonym)

Kohtvõrgu * lülikihi see osa, mis toetab meediumist sõltumatuid andmesidelüli funktsioone.
Märkus:
LLC-alamkiht kasutab meediumipöörduse juhtimise alamkihi teenuseid ning annab teenuseid võrgukihile.
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.03

logical link control sublayer

LLC sublayer (synonym)

In a local area network, that part of the data link layer that supports medium-independent data link functions.
Märkus:
The LLC sublayer uses the services of the medium access control sublayer to provide services to the network layer.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.01

loogilise lüli juhtimisprotokoll

LLC-protokoll (synonym)

Kohtvõrgu * protokoll, mis valitseb kaadrite vahetust andmejaamade vahel sõltumatult edastusmeediumi ühiskasutuse viisist.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.01

logical link control protocol

LLC protocol (synonym)

In a local area network, the protocol that governs the exchange of frames between data stations independently of how the transmission medium is shared.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.09

loogilise lüli kolmandat tüüpi juhtimine

LLC tüüp 3 (synonym)

Kviteerimisega ühenduseta edastus * loogilise lüli juhtimise alamkihis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.09

logical link control type 3

LLC type 3 (synonym)

An acknowledged connectionless-mode transmission within the logical link control sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.08

loogilise lüli teist tüüpi juhtimine

LLC tüüp 2 (synonym)

Ühendusega edastus * loogilise lüli juhtimise alamkihis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.08

logical link control type 2

LLC type 2 (synonym)

A connection-mode transmission within the logical link control sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.34

loomekeel

Probleemikeel, mis on mõeldud raalõppe materjali väljatöötamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.34

authoring language

A problem-oriented language designed to develop courseware for computer-aided instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur