[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.12.10

loogiline kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli tegevused on loogiliselt sarnased.
Näide:
eri sisend kandjatelt pärit andmete töötlus ühes moodulis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.10

logical cohesion

Cohesion in which the activities of a module are logically similar.
Näide:
The processing of data from different input media in one module.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.11.03

loogiline nihe

Arvutisõna kõiki märke võrdselt mõjutav nihe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.11.03

logical shift

logic shift (synonym)

A shift that equally affects all the characters of a computer word.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.04

loogiline objekt

Dokumendi spetsiifilise loogilise struktuuri element, mille tähendus on oluline rakendusele või kasutajale.
Näide:
Peatükk, jaotis, lõik.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.04

logical object

An element of the specific logical structure of a document, which may have a meaning that is significant to the application or user.
Näide:
A chapter, a section, a paragraph.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.09

loogiline programmeerimine

Meetod programmide struktureerimiseks loogikareeglite kogumitena, nii et programmi sisendandmed töödeldakse eeldefineeritud * algoritmidega vastavalt selle programmi reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.09

logic programming

A method for structuring programs as sets of logical rules with predefined * algorithms for the processing of input data to a program according to the rules of that program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.17

loogiline pääsu reguleerimine

Informatsioonil põhinevate mehhanismide kasutamine pääsu reguleerimiseks.
Näide:
parooli kasutamine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.17

logical access control

The use of mechanisms related to data or information to provide access control.
Näide:
The use of a password.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.09

loogiline ring

Sellise lubasiinvõrgu abstraktne esitus, kus luba antakse ühelt andmejaamalt teisele üle viisil, mis jäljendab juhtimise edasiandmist ringvõrgus.
Märkus:
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.09

logical ring

The abstract representation of a token-bus network, that is passing a token between data stations in a manner that simulates the passing of control in a ring network.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.09

loogiline skeem

Siseskeemi see osa, mis puudutab loogilist taset ja on seega andmebaasi skeemi osa.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.09

logical schema

The part of the internal schema that pertains to the logical level and that, therefore, is a part of the database schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.07

loogiline tase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad andmebaasi ja ta arhitektuuri, kooskõlas kontseptuaalskeemiga ja vastava infobaasiga, kuid sõltumatult ta füüsilisest teostusest.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.07

logical level

A level of consideration at which all aspects deal with a database and its architecture, consistent with a conceptual schema and the corresponding information base, but abstract from its physical implementation.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.13

loogiline võrdlus

Kahe stringi uurimine nende identsuse määramiseks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.13

logical comparison

The examination of two strings to discover if they are identical.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.07

loogilise lüli esimest tüüpi juhtimine

LLC tüüp 1 (synonym)

Kviteerimiseta ühendusvaba edastus * loogilise lüli juhtimise alamkihis.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.07

logical link control type 1

LLC type 1 (synonym)

An unacknowledged connectionless-mode transmission within the logical link control sublayer.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.03

loogilise lüli juhtimise alamkiht

LLC-alamkiht (synonym)

Kohtvõrgu * lülikihi see osa, mis toetab meediumist sõltumatuid andmesidelüli funktsioone.
Märkus:
LLC-alamkiht kasutab meediumipöörduse juhtimise alamkihi teenuseid ning annab teenuseid võrgukihile.
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.03

logical link control sublayer

LLC sublayer (synonym)

In a local area network, that part of the data link layer that supports medium-independent data link functions.
Märkus:
The LLC sublayer uses the services of the medium access control sublayer to provide services to the network layer.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur