2015

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2015-02-19 personalikäskkiri 4-6/15/14 Töötasude jagunemine kulukohtadele
2015-02-19 personalikäskkiri 4-6/15/15 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2015-02-19 puhkusekäskkiri 4-7/15/6 Osaline põhipuhkus
2015-02-17 leping 3-2/15/5 Eesti Keele Instituudi riigihanke "Reisiteenuste tellimine" raamleping
2015-02-17 leping 3-2/15/6 Eesti Keele Instituudi riigihanke "Reisiteenuste tellimine" raamleping
2015-02-16 leping 1-32/15/4 Käsundusleping
2015-02-16 personalikäskkiri 4-6/15/13 Töö tasustamine
2015-02-12 personalikäskkiri 4-6/15/12 Lapsehoolduspuhkuse katkestamine
2015-02-11 personalikäskkiri 4-6/15/10 Lähetus
2015-02-11 personalikäskkiri 4-6/15/11 Lisatasu
2015-02-09 kiri 1-33/15/18 Käskkirja "Haridus- ja teadusministri 26. jaanuari 2015. a käskkirja nr 27 „Riikliku programmi “Eesti keeletehnoloogia 2011-2017” 2015. aasta avaliku konkursi tulemuste kinnitamine“ muutmine"
2015-02-09 kiri 3.3-19/15/19 Paikvaatluse akt korrigeeritud (Keeleteaduste, filosoofia ja semiootika DK)
2015-02-09 personalikäskkiri 4-6/15/9 Ametikohalt vabastamine
2015-02-05 leping 1-32/15/3 Töövõtuleping
2015-02-02 leping 3-2/15/2 Kinnisvara korrashoiuleping
2015-02-02 personalikäskkiri 4-6/15/7 Ametikohale määramine
2015-02-02 personalikäskkiri 4-6/15/8 Uude osakonda üleviimine
2015-02-02 puhkusekäskkiri 4-7/15/5 Osaline põhipuhkus
2015-02-02 käskkiri 1-5/15/5 Ametikohtade likvideerimine. Eesti keele ajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonnas ametikohtade moodustamine.
2015-01-30 kiri 1-33/15/15 "Riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014–2018)” 2015. aasta avaliku konkursi tulemuste kinnitamine"