2015

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2015-03-20 personalikäskkiri 4-6/15/18 Lisatasu
2015-03-19 leping 3-4/15/8 Kokkulepe
2015-03-19 leping 1-4/15/9 Tartu Ülikooli ja Eesti Keele Instituudi koostööleping
2015-03-18 kiri 2-2/15/26 EKI teadusnõukogu koosseis
2015-03-16 personalikäskkiri 4-6/15/17 Koondamine
2015-03-12 kiri 1-11/15/24 Haridus- ja Teadusministri määruse eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele
2015-03-11 puhkusekäskkiri 4-7/15/8 Osaline põhipukus
2015-03-10 kiri 1-11/15/22 Eelnõu kooskõlastus
2015-03-10 kiri 1-11/15/23 Eelnõu kooskõlastus
2015-03-09 kiri 1-11/15/23 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine_Haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 73 „Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord“ muutmine
2015-03-09 personalikäskkiri 4-6/15/16 Preemia
2015-03-06 kiri 3-9/15/22 OTSUS väljamaksetaotluse osalise rahuldamise ja projekti eelarve vähendamise kohta
2015-03-05 kiri 1-11/15/22 Haridus- ja Teadusministri määruse eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks
2015-03-04 käskkiri 1-5/15/7 Baasfinantseerimise raha jaotus 2015. aastal
2015-03-04 käskkiri 1-5/15/8 Konkursi väljakuulutamine teadustöötajate ametikohtadele IUT35-1 täitmiseks
2015-03-03 puhkusekäskkiri 4-7/15/7 Osaline põhipuhkus
2015-03-03 käskkiri 1-5/15/6 Kulukohtade kinnitamine
2015-02-19 kiri 1-33/15/20 ASTRA toetuse andmise tingimuste eelnõu edastamine
2015-02-19 kiri 3-9/15/21 Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasajastamise taotlus. Otsus haldusotsuse nr 26.15-3/1072 muutmise kohta
2015-02-19 leping 1-4/15/7 Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping