2017

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2017-12-29 kiri 2.3-3/17/159 Toidunimetused
2017-12-22 kiri 2.3-3/17/159 Toitude nimetused
2017-12-22 kiri 1-33/17/160 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisust
2017-12-21 kiri 3.3-19/17/158 Kinnituskiri käibemaksu abikõlbulikkuse kohta
2017-12-19 kiri 1-33/17/157 Viro–suomi-suursanakirjan laatiminen
2017-12-04 kiri 1-17/17/156 Garantiikiri
2017-11-30 kiri 1-33/17/6-1 Konverentsi „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III“ korraldamine
2017-11-28 leping 1-32/17/20 Raha eraldamine Eesti Keele Instituudile eesti keele elektrooniliste ülesannete kogude koostamiseks
2017-11-27 kiri 1-33/17/155 RH 186015 järelepäring 1
2017-11-27 kiri 1-33/17/155 EKI riigihanke 186015 järelepäringu nr 1 vastus
2017-11-20 kiri 1-33/17/154 Ettepanekute kogumine tulevaste sihtevalveerimiste läbiviimiseks
2017-11-17 leping 1-32/17/18 Eesti standardite online-kogu kasutamiseks sõlmitud litsentsilepingu nr 3.15-3/40 pikendamine
2017-11-16 kiri 1-33/17/153 Konkurss EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liikme kohtadele
2017-11-16 leping 1-32/17/19 Sihtotstarbelise projektitoetuse leping
2017-11-15 kiri 1-33/17/152 Vastus teabenõudele aastainventuuride toimumise kohta
2017-11-14 kiri 1-33/17/152 Riigikontrolli teabenõue aastainventuuride toimumise kohta
2017-11-13 kiri 1-33/17/151 Info kogumine „Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes osalemise kava" koostamiseks
2017-11-13 kiri 1-33/17/151 Vastuskiri. Info kogumine „Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes osalemise kava" koostamiseks
2017-11-08 kiri 1-33/17/150 Varude ja varade inventuur
2017-11-02 kiri 1-33/17/149 Raha eraldamine Eesti Keele Instituudile