2015

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2015-05-25 personalikäskkiri 4-6/15/33 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2015-05-25 personalikäskkiri 4-6/15/34 Lisatasu maksmine
2015-05-25 puhkusekäskkiri 4-7/15/13 Osaline põhipuhkus
2015-05-18 personalikäskkiri 4-6/15/30 Lisatasu maksmine
2015-05-15 personalikäskkiri 4-6/15/28 Teadustöötajate ametikohale nimetamine IUT35-1 täitmiseks keeletehnoloogia osakonnas
2015-05-15 personalikäskkiri 4-6/15/29 Ametikohale määramine
2015-05-15 käskkiri 1-5/15/13 Ametikoha likvideerimine
2015-05-14 leping 3-2/15/12 Töövõtuleping NR L048/2015
2015-05-13 kiri 1-11/15/37 Esildis
2015-05-13 kiri 1-17/15/38 Garantiikiri
2015-05-11 puhkusekäskkiri 4-7/15/12 Käskkirja 4-7/15/9 "Puhkuste ajakava kinnitamine 2015. aastaks" muutmine
2015-05-07 personalikäskkiri 4-6/15/26 Koondamine
2015-05-07 personalikäskkiri 4-6/15/27 Ametikohalt vabastamine
2015-04-30 puhkusekäskkiri 4-7/15/11 Käskkirja 4-7/15/10 21.04.2015 muutmine
2015-04-27 kiri 1-17/15/36 Garantiikiri
2015-04-27 personalikäskkiri 4-6/15/25 Lisatasu maksmine
2015-04-27 käskkiri 1-5/15/12 Tervisetoetuse maksmine 2015. aastal
2015-04-24 personalikäskkiri 4-6/15/23 Töötasude jagunemine kulukohtadeke aprillis 2015
2015-04-24 personalikäskkiri 4-6/15/24 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2015-04-23 käskkiri 1-5/15/10 Projekti "Eesti Keeleressursside Keskus" raamatupidamise korra ja dokumentatsiooni säiltamise korra kinnitamine