2015

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2015-01-30 kiri 1-33/15/16 "Teaduskollektsioonide finantseerimise mahu kinnitamine 2015. aastaks"
2015-01-30 kiri 1-33/15/17 käskkirja "Riikliku programmi “Eesti keeletehnoloogia 2011-2017” 2015. aasta avaliku konkursi tulemuste kinnitamine"
2015-01-28 kiri 1-11/15/11 Multiterm andmebaaside ülevõtmine
2015-01-28 kiri 1-33/15/12 2015. aasta eelarvete ja kulude kinnitamine
2015-01-28 kiri 1-33/15/13 Teadus- ja arendusasutuste institutsionaalsete uurimistoetuste ja tuumiktaristu toetuste mahu kinnitamine 2015. aastaks
2015-01-28 kiri 1-33/15/14 Personaalse uurimistoetuse määramine 2015. aastal
2015-01-27 personalikäskkiri 4-6/15/6 Lisatasu
2015-01-26 personalikäskkiri 4-6/15/5 Töötasude jagunemine kulukohtadele
2015-01-23 kiri 3.3-19/15/1, 2 HTM-i valitsemisala riigiasutuste sildfinantseerimise taotlus
2015-01-23 puhkusekäskkiri 4-7/15/4 Osaline põhipuhkus
2015-01-21 kiri 2-12/15/5-1 Vastus EKI kirjale
2015-01-21 käskkiri 1-5/15/4 Projekti „Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool“ raamatupidamise korra ja projektdokumentatsiooni säilitamise korra kinnitamine
2015-01-14 kiri 1-33/15/10 Dokumendihalduse alase juhise andmine
2015-01-14 personalikäskkiri 4-6/15/3 Lapsehoolduspuhkuse katkestamine
2015-01-14 personalikäskkiri 4-6/15/4 Koondamine
2015-01-13 käskkiri 1-5/15/3 Keeleajaloo ja –teaduse osakonna ning soome-ugri keelte ja murrete osakonna likvideerimine. Eesti keele ajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonna moodustamine.
2015-01-12 kiri 1-11/15/9 ETAGi hindamisnõukogu liikmete kandidaatide esitamine
2015-01-12 personalikäskkiri 4-6/15/2 Ametikohale määramine
2015-01-12 puhkusekäskkiri 4-7/15/2 Tasustamata puhkus
2015-01-12 puhkusekäskkiri 4-7/15/3 Osaline põhipuhkus