2015

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2015-07-27 personalikäskkiri 4-6/15/42 Töötasude jagunemine kulukohtadele
2015-07-27 personalikäskkiri 4-6/15/43 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2015-07-14 kiri 1-11/15/50 Tegevuse "Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Mobilitas Pluss"" toetuse andmise tingimuste kinnitamine
2015-07-13 kiri 1-11/15/49 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine_Tegevuse „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine” toetuse andmise tingimuste kinnitamine
2015-07-08 kiri 1-11/15/48 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine_Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
2015-07-06 kiri 1-11/15/46-1 Vastus Tartu Ülikooli rektori kirjale
2015-07-02 puhkusekäskkiri 4-7/15/21 Osaline põhipuhkus
2015-07-02 kiri 1-11/15/47 Eesti Keele Instituudi juhtkonna seisukoht
2015-07-02 puhkusekäskkiri 4-7/15/22 Käskkirja nr 4-7/15/19 punkti 1 muutmine
2015-06-30 leping 3-2/15/16 Nõustamisteenuse leping ASTRA projekti küsimustes
2015-06-29 kiri 1-11/15/46 Tartu Ülikooli rektori professor Volli Kalmu kiri
2015-06-29 puhkusekäskkiri 4-7/15/19 Käskkirja nr 4-7/9 31.03.2015 "Puhkuste ajakava kinnitamine 2015. aastaks" muutmine
2015-06-29 puhkusekäskkiri 4-7/15/20 Osaline põhipuhkus
2015-06-29 kiri 1-11/15/46 Vastus Tartu Ülikooli rektori kirjale
2015-06-22 kiri 1-11/15/45 Esildis
2015-06-18 personalikäskkiri 4-6/15/40 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2015-06-18 personalikäskkiri 4-6/15/41 Ametikohalt vabastamine ja puhkusehüvitis
2015-06-17 puhkusekäskkiri 4-7/15/18 Käskkirja nr 4-7/9 31.03.2015 "Puhkuste ajakava kinnitamine 2015. aastaks" muutmine
2015-06-17 personalikäskkiri 4-6/15/37 Perekonnanime muutmine
2015-06-17 personalikäskkiri 4-6/15/38 Premeerimine