2015

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2015-04-23 käskkiri 1-5/15/11 Projekti „Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi ja -kollektsioonide säilitustingimuste ning arhiivimaterjalide teaduskasutuse tingimuste parandamine ja arendamine“ (3.2.0302.13-0574) raamatupidamise kord ja dokumentatsiooni säilitamise kord
2015-04-21 puhkusekäskkiri 4-7/15/10 Lapsepuhkus
2015-04-20 kiri 1-11/15/35 Esindaja nimetamine F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni
2015-04-14 kiri 1-11/15/35 F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni moodustamine
2015-04-14 personalikäskkiri 4-6/15/22 Ametikohale määramine
2015-04-13 kiri 1-17/15/34 Kutse
2015-04-08 leping 1-33/15/10 EKRK konsortsiumilepingu lisa
2015-04-08 leping 3-10/15/11 RIIGIHANKE „EMSUKA ARHIIVI ANDMEBAASI JA HALDUSLIIDESE LOOMINE“ HANKELEPING
2015-04-07 kiri 1-33/15/32 Avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord
2015-04-07 kiri 1-33/15/33 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu tegevuse aruande (aastatel 2012–2014) esitamine
2015-04-02 käskkiri 1-5/15/9 Ametikoha likvideerimine, uue ametikoha moodustamine
2015-04-01 kiri 3.3-19/15/30 Maksetähtaeg
2015-04-01 kiri 1-17/15/31 Tõend
2015-03-31 puhkusekäskkiri 4-7/15/9 Puhkuste ajakava kinnitamine 2015. aastaks
2015-03-30 kiri 1-11/15/28 Eesti Keele Instituudile Eesti keele arengukava rakendamiseks eraldatud toetuse kasutamise tegevuskava kinnitamine
2015-03-30 kiri 1-11/15/29 Teaduskollektsioonide ekspertnõukogu moodustamine
2015-03-24 personalikäskkiri 4-6/15/19 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2015-03-24 personalikäskkiri 4-6/15/20 Töötasude jagunemine kulukohtadele
2015-03-24 personalikäskkiri 4-6/15/21 Lähetus
2015-03-23 kiri 2-2/15/27 Esindaja nimetamine Eesti Keele Instituudi teadusnõukogusse