EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Kronoloogiline loend. 1900–1909


1900:

 1. +Ansomardi. Eesti praeguse kirjakeele, kirjaviisi ja grammatika arvustus. — Rahva Lõbu-leht 1900, lk 306-310, 370–375, 434–438, 499–504, 558–563, 624–630, 694–697. Kirjutanud Ansomardi.
  /Esitab üsna utoopilisi kirjaviisi ja vormistiku parandamise ettepanekuid, mh esitab tähestiku täiendusi võõrsõnade ja -nimede kirjapanekuks/
 2. +*Bezzenberger, A. Ursprung, Bedeutung und Verbreitung des Volksnamens "Gudden". — Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia 1896–1900, XXI. (1900), lk 217–242.
  /Sh lk 236–237 eesti kohanimesid algusega Koda-, Kodi-./
 3. *Hausmann, R. (Über das Wort "Marienland".) — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1899. Jurjew (Dorpat) 1900, lk 80, 109–112.
 4. *(Hermann, Karl August). Об эстонских названіях местностей. — Труды X. археологического съѣзда 1896. Ч. 3. Москва 1900, lk 122.
  /Saksa keeles ilmus 1899./
 5. +*Howen, A. v. Kleine Beiträge zur Kenntnis der Topographie Revals bis zum Beginn der russischen Herrschaft. — Revaler Beobachter 1900, nr 96.
 6. +*Jung, J(aan). Natuke muinasajast. — Lihavõtte Album. 1900, lk 20–22.
  /Kn: Helle; Kääbas; Toori; Taara./
 7. *Jung, J(aan). (Über estnische Ortsnamen mit den Worten "taara" und "Thor".) — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1899. Jurjew (Dorpat) 1900, lk 47.
 8. *Lipp, M(artin). Alte estnische Namen in den Revalschen Archiven. — Nordlivländische Zeitung 1900, nr 272; Revalsche Zeitung 1900, nr 273.
 9. *Mis keel too olnes? ("Mõndasugust.") — Linda 1900, nr 6, lk 95.
  /Vigasest eesti keelest ja saksakeelsete paiganimede tarvitamisest ühes lehes./
 10. *Mis põhjusmõttel peaksime lastele ristinimesid valima? ("Kohalikud sõnumid.") — Postimees 13.12.1900, nr 279, lk 3.
 11. *Põhjala, J(ohan). Vanadest Eesti nimedest. — Uus Aeg 15.06.1900, nr 47, lk 1.
  /Koha- ja isikunimedest./
 12. *Vanade nimede uurimisest . — Uus Aeg 07.08.1900, nr 62, lk 1.
  /Kohanimedest. Allk: L.-n./
 13. *Willmann, R. Kalev. ("Keeleteadusline osa.") — Rahva Lõbuleht 1900, nr 12, lk 749–751.
  /Sõnaseletus./

1901:

 1. *Ansomardi. Veel kord nimede asjus. — Postimees 19.09.1901, nr 212, lk 2.
  /..."Postimehes" oli hiljuti W. R. sulest hra Juhan Kurrik'u kirjutatud "Nimede raamatu" üle arvustus./
 2. *Eesti kohanimed Vene maal . ("Kohalikud sõnumid.") — Postimees 02.07.1901, nr 144, lk 3.
  /Allk: J. J. Pl./
 3. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Lindanisa ja Tallinn. — Eesti Postimehe Õhtused kõned 1901, nr 18, lk 182–184; 1901, nr 23, lk 230–232.
 4. *Gleye, C. E. Zur Geschichte des Namens "Baltisch". — Rigaer Almanach f. 1902. (1901?), lk 115–130.
 5. *K(allas), O(skar). Soome keeleteaduslises lehes "Virittäjäs" (nr. 7) katsub prohvessor J. J. Mikkola Rakvere nime seletada. ("Kirjandusest.") — Postimees 24.11.1901, nr 266, lk 1.
 6. *Kohalik Vene leht "Revelskija Isvestija" nimetab... ("Teised ajalehed.") — Eesti Postimees 22.11.1901, nr 47, lk 3.
  /Lehe kahtlustuste puhul Eesti Postimehe vastu Tallinna tänavate eestikeelsete nimetuste asjus./
 7. *K(oit), P. Tallinna uulitsanimede üle kirjutatakse meile siit:... ("Omalt maalt. Üleüldised teated.") — Eesti Postimees 25.10.1901, nr 43, lk 2.
  /Allk: P. K. Tallinnlane. Vt ka "Kohalik Vene leht..." EPm 22.11.1901./
 8. *Kuhlbars, F(riedrich). Esimene aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 19.02.1901, nr 15, lk 3.
 9. *Kuhlbars, F(riedrich). Esimene aruanne kohanimede uurimisest. — Eesti Postimees 01.02.1901, nr 5, lk 3.
 10. *Kuhlbars, F(riedrich). Kolmas aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 17.03.1901, nr 63 eralisa, lk 1.
 11. *Kuhlbars, F(riedrich). Kolmas aruanne kohanimede korjamisest. (Võrrelda "Eesti Postimehe" 1900. a. 52. nr.) — Eesti Postimees 05.04.1901, nr 14, lk 3.
 12. *Kuhlbars, F(riedrich). Kuues aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 06.10.1901, nr 227, lk 3.
 13. *Kuhlbars, F(riedrich). Kuues aruanne kohanimede korjamisest. ("Teadus. Kunst. Seltsielu.") — Eesti Postimees 08.11.1901, nr 45, lk 2.
 14. *Kuhlbars, F(riedrich). Neljas aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 28.04.1901, nr 94 eralisa, lk 1; Eesti Postimees 17.05.1901, nr 20, lk 3.
 15. *Kuhlbars, F(riedrich). Teine aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 19.02.1901, nr 41, lk 3.
 16. *Kuhlbars, F(riedrich). Teine aruanne kohanimede korjamisest. (Võrrelda "Eesti Postimehe" 1900 a. 52. nr.) — Eesti Postimees 15.03.1901, nr 11, lk 3.
 17. *Kuhlbars, F(riedrich). Viies aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 21.06.1901, nr 135, lk 3; Eesti Postimees 28.06.1901, nr 26, lk 3.
 18. *(Kurrik, Juhan). Nimede asjus. (Vastukõne J. K. poolt.) — Postimees 28.08.1901, nr 193, lk 1; 29.08.1901, nr 194, lk 1.
  /W. Reimani arvustuse kohta./
 19. *(Kurrik, Juhan). Nimede raamat. Välja andnud Juhan Kurrik. Jurjev (Tartu) 1901. 52 lk.
  /Tutv: Olevik 27.03.1901. Reiman, W., Postimees 10.08, 11.08 ja 13.08.1901/
 20. *Leo. Hallistest. Umbes viiskümmend aastat tagasi, kandsivad ka Halliste ja Karksi kihelkond Mulgimaa nime. ("Kirjad.") — Olevik 23.10.1901, nr 43, lk 1014–1015.
  /Nimest ja riietusest./
 21. *Leo. Sammaste ja Kariste nimest. ("Tillukesed killukesed.") — Olevik 24.07.1901, nr 30, lk 710.
  /Halliste khk-s./
 22. ##*Lipp, M(artin). Alte estnische Namen in den Revalschen Archiven. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1900. Jurjew (Dorpat) 1901, lk 97–101.
  /Varem ilmunud: Nordlivländische Zeitung ja Revalsche Zeitung 1900./
 23. *L(uiga), J(uhan) E. Veel nimedest. — Postimees 06.09.1901, nr 201, lk 1.
  /Märkusi W. Reimani arvustuse puhul J. Kurriku "Nimede raamatu" kohta. Vt ka Ansomardi Pm 19.09.1901./
 24. *Mikkola, J. J. Muutamista paikannimistä. — Virittäjä 5 (1901), lk 100–101.
  /Ka Eesti kohanimedest./
 25. *(Nimede raamat. Välja andnud Juhan Kurrik. Jurjevis (Tartus) 1901.) ("Vaimuvald. Kirjandus.") — Olevik 27.03.1901, nr 13, lk 302.
  /Rets./
 26. *R(eiman), W. (Nimede raamat. Välja andnud Juhan Kurrik Jurjevis (Tartus) 1901.) ("Kirjandusest.") — Postimees 10.08.1901, nr 178, lk 1; 11.08.1901, nr 179, lk 2; 13.08.1901, nr 180, lk 2.
  /Rets. Vastukaja vt ka Kurrik Pm 28.08.1901./
 27. *Ristinimede küsimus . — Olevik 17.04.1901, nr 16, lk 365–366.
  /Allk: nn./
 28. *S(õster), J. Rakvere nimi. ("Seda ja teist.") — Postimees 17.12.1901, nr 284, lk 2.

1902:

 1. *Gleye, C. E. Volksetymologisches I. (Zur Etymologie des Wortes "Baltisch".) — Goldingenscher Anzeiger 1902, nr 39; Rigaer Tageblatt 1902, nr 224; Revaler Beobachter 1902, nr 225; St. Petersburger Zeitung 1902, nr 279.
 2. *Kuhlbars, F(riedrich). Kaheksas aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 22.04.1902, nr 89, lk 3; Eesti Postimees 13.06.1902, nr 24, lk 303–304.
 3. *Kuhlbars, F(riedrich). Seitsmes aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 07.01.1902, nr 5, lk 3.
 4. *Kuhlbars, F(riedrich). Seitsmes aruanne kohanimede korjamisest. ("Teadus. Kunst. Seltsielu.") — Eesti Postimees 14.02.1902, nr 7, lk 85.
 5. *Kuhlbars, F(riedrich). Üheksas aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 09.09.1902, nr 200, lk 3; Eesti Postimees 19.09.1902, nr 38, lk 471–472.
 6. *Kust on sõna "setu" tulnud? ("Segasõnumid kodust ja võersilt.") — Teataja 14.03.1902, nr 86, lk 3.
  /Allk: Sp./
 7. *Kõne Tallinna minevikust ja Tallinna linna esialgulisest Eesti keelsest nimest "Lindanisa". ("Kohalised sõnumed.") — Uus Aeg 07.02.1902, nr 16, lk 1.
  /Allk: -th-./
 8. *R(eiman), W. Läti teadusemees E. Walter otsib Keiserliku Teaduste Akademia kirjades ... ja iseraamatukeses kostust küsimise pääle: "что такое Линданиса?" (Mis tähendab Lindanisa?) ("Kirjandusest.") — Postimees 22.04.1902, nr 89, lk 1–2.
 9. *R(eiman), W. Rahkavuori ehk Rakvere on jälle päevakorral. — Postimees 18.02.1902, nr 41, lk 1–2.
 10. *Rosenberg, A. Parallelen zu baltischen Städtenamen und einiges Andere. — Düna-Zeitung 1902, nr 282.
 11. *Tallinna uulitsate nimed . (Teat.) ("Uuemad sõnumed.") — Uus Aeg 29.08.1902, nr 100, lk 1.
 12. *Törne, G. C. G. v. Alte Bauernamen in Estland. (1902?). 169 lk.
  /Mainitud väljaandes: Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Riga 1902, lk 37./
 13. *Urgent. Kudas talukohtade nimed mõisate ja mõisate nimed talukohtade nimedeks võivad muutuda. — Uus Aeg 08.08.1902, nr 91, lk 2.
 14. *Uusi majade numbri- ja nimelaudu pandakse Tallinnas praegu politsei soovil üles. Uued numbrilauad on vanadest selle poolest paremad, et neil pääle numbri ja majaomaniku nime ka uulitsa nimi, politsei- ja rahukohtu jaoskonna nummer pääl seisab. ("Omalt maalt. Üleüldised teated.") — Eesti Postimees 24.10.1902, nr 43, lk 528.
  /Lühem sõnum. Soovitakse ka eestikeelsete tänavanimede ülespanemist./

1903:

 1. *Ansomardi. Nimede asjus. — Linda 1903, nr 48, lk 843–846.
 2. *Ein Brief von Jakob Grimm. (Über die estnische Ortsnamen auf -were.) — Indogermanische Forschungen 13 (1902–1903), lk 294.
  /Vastukaja: Setälä seals./
 3. *Kettunen, L(auri). Über die estnischen ortsnamen auf -vere. — Finnisch-ugrische Forschungen 13 (1902–1903), lk 166–170.
 4. *Keussler, Fr. v. Lyndanise ein geschichtlicher Ortsname. — Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Riga 1903, lk 224–227.
 5. *K(o)t(sa)r, (K.) -vere lõpuga kohanimed Eestikeeles. — Uudised 04.12.1903, nr 3, lk 4.
  /Allk: Ktr./
 6. *Kuhlbars, F(riedrich). Kümnes aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 09.09.1903, nr 201, lk 2; Eesti Postimees 18.09.1903, nr 38, lk 2.
 7. *Nimed . ("Väike ajalugu.") — Uus Aeg 16.08.1903, nr 94, lk 3.
  /Kohanimedest Eestimaa kubermangus. Allk: Keele sõber./
 8. *Pfeil, Pastor Th. Plauderei über die Straßen-Namen vor 50 Jahren im alten Dorpat. Jurjew (Dorpat) 1903. 15 lk.
  /1853. a Tartu tänavanimede kirjeldus, õienduseks Nordlivländische Zeitungis 1903 nr 93 ja 99 ilmunud följetonile, kus juttu ka tänavanimedest. Samal teemal ka 1904 täiendatud trükk "Plauderei über die Strassen des alten Dorpat" 19 lk. Vt ka Nordlivländischer Kalender 1905, lk 185–201./
 9. *Schlüter, W. Über den estnischen Namen der Stadt Wesenberg "Rakwere". — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1902. Jurjew (Dorpat) 1903, lk 95–99.
 10. *Setälä, E. N. Bemerkungen zu dem Briefe J. Grimms. — Indogermanische Forschungen 13 (1902–1903), lk 294–296.
  /Grimmi kiri avaldatud samas numbris. Vastukaja Setäläle vt Schlüter SbGEG, ilm 1904./

1904:

 1. +*Andel. Lohusuust. ("Kirjad.") — Olevik 20.10.1904, nr 42, lk 988–989; 18.11.1904, nr 49, lk 1111–1112; 06.12.1904, nr 54, lk 1192–1193.
  /Lohusuu nimest ja rahva elust-olust./
 2. *Heraklides, A. Salme nimi. — Postimees 1904, nr 258.
 3. +*Kampmann, M. Esivanemate jälgedel. — Linda 1904, lk 927–929, 951–954.
  /Ymera (Ümera) küsimus./
 4. *Kuhlbars, F(riedrich). Meie kohanimedest. — Linda 29.01.1904, nr 4, lk 76.
 5. *Kuhlbars, F(riedrich). Parika-järv. ("Toimetusele tulnud kirjad.") — Postimees 05.03.1904, nr 53, lk 3.
 6. *Kuhlbars, F(riedrich). Üksteistkümnes aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 30.04.1904, nr 96, lk 2; Eesti Postimees 05.05.1904, nr 45, lk 1.
 7. *Luu, M. -saare lõpuga koha nimed. — Uudiste veste osa 1904, nr 38, lk 64.
 8. *Mõnda Voorust . ("Segasõnumed omalt maalt ja võersilt.") — Olevik 01.09.1904, nr 35, lk 816–817.
  /Vooru nime tekkimisest. Allk: Endine voorulane Põhjalahe ääres./
 9. *Nemo. Prii- ehk liignimede muutmisest, kaotsi-läinud priinimede kui ka vanade maksmapanemisest. ("Küsimised ja kostmised.") — Olevik 07.04.1904, nr 14, lk 331.
 10. *Schlüter, W. Zu dem Aufsatze von E. Setälä über die Ortsnamen auf -were. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1903. Jurjew (Dorpat) 1904, lk XXI–XXIII.
  /Vt Setälä, Indo-Germanische Forschungen 1903./
 11. *Schlüter, W. Ueber den ältesten Namen Revals "Lindanissa". — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1903. Jurjew (Dorpat) 1904, lk 106–110.
  /Ilmunud ka: Nordlivländische Zeitung 1903 (nr teadmata)./
 12. *Stavenhagen, O. Über den Namen und das Wappen ser Stadt Arensburg. — Revalsche Zeitung 1904, nr 113.
  /Mitausche Zeitungi põhjal. Ilmunud ka: Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik, Mitau 1904, lk 198./

1905:

 1. +Einer, H(ans). Eesti keele õpetus koolidele. Kolmas täiendatud trükk. J. Ploompuu raamatukaupluse kuluga, Tallinn 1905. 144 lk.
  /Lisaosas eesti perekonnanimede käänamisest, (võõr)nimede õigekirjutusest. Pooldab erikeelsete nimede säilitamist./
 2. *Keussler, Fr. v. Zur Frage nach dem Ursprung des Namens "Lindanissa". — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1904. Jurjew (Dorpat) 1905, lk XXII–XXIII.
 3. *Kuhlbars, F(riedrich). Kaksteistkümnes aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 13.09.1905, nr 202, lk 1–2.
 4. *Kuhlbars, F(riedrich). Meie kohanimedest. — Linda 29.09.1905, nr 37-38, lk 751–752.
  /Kn: Nõo; Põltsamaa./
 5. *Kuhlbars, F(riedrich). Mõni sõna meie kohanimedest. — Postimees 09.11.1905, nr 246, lk 2.
  /Kn: Paide./
 6. *Liignimi ja sugunimi . — Rahva Lõbuleht 1905, nr 8, lk 250.
  /Allk: H. S-k./
 7. *Schlüter, W. Nachträgliches zu der Lindanissafrage. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1904. Jurjew (Dorpat) 1905, lk XXIV–XXVI.
  /Ilmunud ka: Revaler Beobachter 1903, nr 274./

1906:

 1. *Kuhlbars, F(riedrich). Kolmasteistkümnes aruanne kohanimede korjamisest. — Rahvaleht 10.05.1906, nr 12, lk 3.
 2. *Kuhlbars, F(riedrich). Kolmeteistkümnes aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 12.05.1906, nr 106, lk 2.
 3. *Kuhlbars, F(riedrich). Mis tähendab kohanimi Paide? (Täienduseks.) — Postimees 13.12.1906, nr 282, lk 2.
 4. *Kuhlbars, F(riedrich). Mis tähendab Ulimaa? — Postimees 08.06.1906, nr 127, lk 2; 13.06.1906, nr 131, lk 2.
  /Kohanimest Pihkva kubermangus, selle seletus eesti ja teiste keelte abil. Vt ka järg Pm 20.06.1906./
 5. *Kuhlbars, F(riedrich). Veel kord "Ulima". — Postimees 20.06.1906, nr 137, lk 2.
  /Vt ka järg Pm 14.07.1906./
 6. *Kuhlbars, F(riedrich). Viimast korda "Ulima". — Postimees 14.07.1906, nr 157, lk 2.
 7. +*Lüüs, A. Über einige ältere estnische Ansiedlungen im Pleskauschen Gouvernement. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1905. Jurjew-Dorpat 1906, lk 21–38.
 8. +*Reiman, W. Sakala maa ja Sakala rahvas. Kõne Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi rahvapidul 30. juulil 1906.
  /Sh tagune-lõpuga kohanimedest; Aliste – Haliste; Alempus – Alembus (alla poole); kunde-(kond-)lõpuga nimed jne./
 9. *Uulitsa nimedest . — Saarlane 11.07.1906, nr 28, lk 1.
  /Kuressaares. Allk: Supelvõõras./
 10. *Willmann, Ed. Võerakeelsete sõnade transskriptsion. ("Lugejate ringkonnast.") — Eesti Kirjandus 1906, lk 248–249.
  /Ka võõrnimedest?/

1907:

 1. *Karlson, J. Zur Etymologie der Namen Koliwan, Tallin u(nd) Tartu. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1906. Jurjew-Dorpat 1907, lk XIII.
 2. *Kas "Jannseni herra" või "herra Jannsen?" ("Lõbus ajaviide.") — Rahvalehe lisa 1907, nr 8, lk 61–62.
  /Artiklis põhjendatakse "härra" paigutamist perekonnanime taha - Jannseni nimeline herra, sellest "Jannseni herra", samuti Jürine poeg, s.o Jüri nimeline poeg. Allk: V. A. (=Villi Andi?)/
 3. *Kuhlbars, F(riedrich). Neljasteistkümnes aruanne kohanimede korjamisest. — Postimees 31.01.1907, nr 25, lk 2; Rahvaleht 01.02.1907, nr 9, lk 3.
 4. *Kuhlbars, F(riedrich). Neljateistkümnes aruanne kohanimede korjamisest. ("Kohalikud sõnumid.") — Hüüdja 03.02.1907, nr 29, lk 3.
 5. *Kuhlbars, F(riedrich). Viiesteistkümnes aruanne kohanimede korjamisest meie kodumaal. — Elu 05.09.1907, nr 19, lk 3; Päevaleht 08.09.1907, nr 203, lk 2; Rahvaleht 13.09.1907, nr 71, lk 3.
 6. *Kuresaarest. Et inimesed oma nime muudavad, tuleb igal pool ette... ("Kodumaalt.") — Saarlane 23.01.1907, nr 4, lk 2.
 7. +Peterson, E(rnst). Algharjutused Eesti keele õigekirjutuse ja kirjaseadmise õppimiseks. Teine täiendatud trükk. Tallinn 1907. 120 lk.
  /Sh lk 78 lühidalt võõrnimede kirjutamise põhimõttest; pooldab häälduspärast kirjutusviisi./
 8. *Teivaala, T. Virolaisista paikannimistä 1200-luvulla. — Suomi IV/5. Vähäisiä kirjelmiä 40. Helsinki (1907). 35 lk.

1908:

 1. *Bielenstein, W. Richtlinien zur Ausarbeitung von Orts- und Flurnamenverzeichnissen in der Ostseeprovinzen. — Arbeiten d. Ersten Baltischen Historikertages zu Riga. 1908, lk 123–140.
 2. *Bruiningk, H. v. Über Archivalien zur Erforschung livländischer Ortsnamen. — Arbeiten d. Ersten Baltischen Historikertages zu Riga. 1908, lk 71–79.
 3. +*Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1500). Bd. I. Hrsg. H. v. Bruiningk, N. Busch. Riga 1908. 788 lk.
 4. *Preedi ja Wreded . — Päevaleht 11.08.1908, nr 182, lk 1–2; 12.08.1908, nr 183, lk 1–2.
 5. +Riomar, T. Eesti keel kõnes ja kirjas. Katse Eesti kirjawiisi uuel alusel korraldada. Peterburi 1908. 36 lk.
  /Kirjaviisi parandamise utoopiline ettepanek. Lk 31–34 võõrnimede ja -sõnade kirjutusest, pooldab häälduspärasust. Ettepanek kasutada š-d ja ž-d. Algselt ilmunud Postimehes 1904./
 6. *Schlüter, W. Die estnischen Ortsnamen in Liber census Daniae. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1907. Jurjew-Dorpat 1908, lk 1–65.
 7. *Schlüter, W. Über die Sammlung und Herausgabe eines baltischen Ortsnamenbuches. — Arbeiten d. Ersten Baltischen Historikertages zu Riga. 1908, lk 53–70.
 8. *Tõenurk. Üleilma kuulsa Saksa ajaloouurija professor Dr. hist. Kärssenmanni üliõpetlik kõne. — Päevaleht 31.01.1908, nr 26, lk 3.
  /Pilkekirjutis Tallinna kohanimedest./
 9. *Ungern-Sternberg, C. Baron. Erklärung des Namens "Tallinna" (estn. Reval). — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1907. Jurjew-Dorpat 1908, lk VII.

1909:

 1. ##*Berkholz, G. Geschichte des Wortes "baltisch". — Aus baltischer Geistesarbeit. Reden und Aufsätze neu herausgegeben vom Deutschen Verein in Livland. Band II. Riga 1909, lk 86–98 (Heft VIII, lk 22–34.)
  /Varem ilmunud 1882./
 2. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Alutaguse rahvale. ("Kirjandusest.") — Postimees 18.06.1909, nr 133, lk 2.
  /Kohanimedest Virumaal./
 3. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Harju-Jaani kihelkonnale ja naabrikihelkondadele. — Päevaleht 18.06.1909, nr 135, lk 2.
  /Kohanimedest./
 4. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Harjumaa rahvale. — Virulane 20.07.1909, nr 160, lk 2.
  /Andmete kogumine Harjumaa kohanimede asjus./
 5. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Juuru ja Jõelehtme rahvale. ("Kirjandusest.") — Postimees 02.05.1909, nr 98, lk 5.
  /Üleskutse kaas aidata Liber census Daniae's esinevate vastavate kihelkondade kohanimede lahendamiseks./
 6. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Keila kihelkonna rahvale. ("Kirjandusest.") — Postimees 23.05.1909, nr 112, lk 6.
  /Kohanimedest./
 7. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Kolmele Harjumaa kihelkonnale. ("Kirjandusest.") — Postimees 11.06.1909, nr 127, lk 2; Virulane 13.06.1909, nr 130, lk 2.
  /Harju-Jaani, Kuusalu ja Jüri kohanimedest./
 8. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Kose kihelkonna rahvale. — Postimees 30.05.1909, nr 117, lk 5.
  /Kohanimedest./
 9. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Pähkleid virulastele. — Virulane 16.07.1909, nr 157, lk 1.
  /Andmete kogumine Virumaa kohanimede asjus./
 10. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Rakvere ümberkaudsele rahvale. ("Kirjandusest.") — Postimees 01.07.1909, nr 144, lk 2.
  /Kohanimedest./
 11. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Viru rahvale. — Päevaleht 20.07.1909, nr 161, lk 3.
  /Kohanimedest./
 12. +*Hasselblatt, A. Aus den Kirchenbüchern von Camby. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1908. Jurjew-Dorpat 1909, lk 32–41.
  /Sh perekonnanimedest./
 13. *Kettunen, Lauri. Veel kord Tallinna nimest. — Eesti Kirjandus 1909, lk 163–165.
  /Vt ka Ruus 1909./
 14. *Ke(ussler), F(r. v). Zur Geschichte des Wortes "baltisch". — St. Petersburger Zeitung 1909, nr 107, 281, 289.
 15. *Kuhlbars, F(riedrich). Kuuesteistkümnes aruanne kohanimede korjamisest ning nende kohta käivast uurimisest. ("Kirjandusest.") — Postimees 07.09.1909, nr 203, lk 1–2.
 16. *Kust tuleb "Amerika" nimi? ("Mõndasugust.") — Virulane 10.06.1909, nr 127, lk 3.
 17. +*Ojansuu, H(eikki). Virolaisia sanaselityksiä. — Virittäjä 13 (1909), lk 126–132.
  /Sh: I. Tallinnan virolaisesta nimestä./
 18. *Reiman, W. Eesti kohanimed. — Eesti Kirjandus 1909, lk 177-188, 369–373, 401–407.
  /Kn: Alempos; Koiva; Paala; Rafala./
 19. +*(Richter, Adolf). Adolf Richters Baltische Verkehrs- und Adreßbücher. Bd. 1. Livland. Riga 1909.
  /Sisaldab mõisate ja linnatänavate nimesid kolmes keeles, kõrtside, talude jne nimesid. /
 20. *Ringvaade kirjandusepõllul. Vaidlused Tallinna nime üle. — Virulane 17.02.1909, nr 39, lk 5.
  /Allk: J. R./
 21. *Ruus, J. Tallinnast ja tema nimest. — Eesti Kirjandus 1909, lk 15–19.
  /Toimetuselt järelsõna. Vt ka Kettunen 1909./
 22. *Sivers, F. v. Über die Entstehung des Gutsnamens Heimthal. — Jahresbericht der Felliner litterarischen Gesellschaft 1909, lk XIV–XVIII.
 23. *Sõna "Balti" pärast sõdib hr. E. Thomson juba mõnda korda "St. Pet. Zeitungis". ("Päevauudised. Segasõnumed.") — Virulane 10.10.1909, nr 231, lk 3.
 24. *Thomson, E. Balten. Zur Geschichte eines Wortes. — St. Petersburger Zeitung 1909, nr 282 (Montagsblatt).
 25. *Thomson, E. Noch einmal "Balten". — St. Petersburger Zeitung 1909, nr 277.