E. Peterson.
Algharjutused

Eesti keele õigekirjutuse ja kirjaseadmise õppimiseks.
Teine täiendatud trükk.
Tallinnas, 1907. 120 lk (1. trükk 1906)

(gooti kirjas)


(lk 78:)

§ 47. Pruugitawamad wõõra-keele tähed.

F, f on wenekeele ф, (kõwa w).

Franklin, Frankfurt, Freiburg, Afrika.

V, v -- wahel ф, f, wahel -- w.

von Freiberg, Venus, Viktor, vivat, Voss, Villingen.

C, c -- e, i ja ä ees kui ts, a, o ja u ees kui k.

Circus, civil, centimeter, Carl, Cäsar, Confucius, Cicero.

Z, z -- ts: Zinzendorf, Franz, polizei, Zintenhof.

X, x -- ks: Xerxes, Kruzifix, Alexander, Max, Felix.

Qu, qu -- kw: Quinta (5-es klass). Quinquagesima, Quassia.

Y, y -- ü, i: Ypsilon, Cyrus, Ceylon, Hyazinth, Hyane.

Sch, sch -- ш: Schiller, Schubert, Tschernigow.

Sh, sh -- ж: Shukowski, Shitomir, Koshewnikow.

ch -- hh (х): Friedrich, Tschechow, Charkow, Koch.

ck -- kk: Dr. (doktor) Eck; Glücksburg; Landeck, Kock.

Tähendus: Wäga soowida on, et wõõra-keelsed nimed wäljarääkimise järele Eesti keeles saaksiwad ülesse tähendatud. Nii Frenkliin (mitte Franklin), Ueels (mitte Walles), Dshon (mitte John), Foor (mitte Faure), Schekspiir (mitte Shakespeare) jne. Selle läbi jääks wiltune wäljarääkimine kõrwale, mida muidu nimelt kaswatatakse.